شایعه و دروغ کشتن 77 هزار ایرانی در 13 نوروز و جشن پوریم

یکی از شایعاتی که فردی به نام رائفی پور، سلطان بی رقیب تئوری های توطئه منتشر کرد این بود که در 13 نوروز، 77 هزار ایرانی و در جای دیگر میگویند 500 هزار ایرانی کشته شده اند! و ایرانی ها برای اینکه در خانه خود کشته نشوند در 13 فروردین از خانه بیرون می آیند! طبق گفته ایشان دسیسه ای از سوی یهودیان دربار در زمان خشایارشا انجام شده و چنین جمعیت عظیمی از ایرانیان را کشته اند. که منبع هم فقط کتاب یهودی استر است.

رائفی پور در سخنرانی خود مغالطه ای کودکانه میکند و میگوید:

این اتفاق در کتاب مقدس یهودیان به نام استر گفته شده، اگر دروغه که پس همه کتاب های شما یهودیا دروغه. اگر راسته که وای بر شما که با ایرانیان چنین کردید! غلط کردید، باید جواب پس بدهید! (جالبه که این حرف را برای مغول ها که سند تاریخی معتبر دارد نمیزند.)

در ادامه میگوید که یهودیان این ماجرا را جشن میگیرند که جشن پوریم نام دارد. شما هم با دیدن جشن میگویید پس حتما این ماجرا راست است.

 اما این ماجرا دروغ است، باید خدمت شما عرض کنیم هنوز یهودیان را خوب نشناخته اید!

—-

خب حالا اولین نکته که رائفی پور هم آن را میداند این است که در هیچ کتاب تاریخی و منبع معتبر تاریخی، چنین موضوع مهمی گفته نشده است. حتی یونانیان که تاریخ ایرانیان را مینوشتند به چنین واقعه ای اشاره نکرده اند. چطور ممکن است که این اتفاق بسیار مهم رخ داده باشد اما هیچ حرفی از آن زده نشده باشد؟

نکته دوم مغالطه ای است که رائفی پور میکند و میگوید اگر این کتاب دروغ است پس همه کتاب های شما هم دروغ است!!

یعنی اگر مثلا یک ایرانی کتابی نوشت که در آن دروغ گفته بود، پس نتیجه میگیریم تمام کتاب های ایرانیان دروغ است!!! و جالبتر اینکه این حرف رائفی پور عین تفِ سربالا است. چون برعکس آن به ضرر مسلمین است. یعنی اگر راست است پس همه کتاب های یهودیان هم راست است! پس یعنی تورات تحریف نشده و تماما درست است!

از این مغالطه احمقانه که بگذریم میرسیم به این موضوع که تا به حال شما گلوی خود را پاره کرده بودید که یهودیان داستان سرایی ها کرده اند و تورات را تحریف کرده اند. همین رائفی پور ماجرای کشتی گرفتن خدا با پیامبرش و بسیاری از داستان های تورات را مسخره میکرد و میگفت آنها این چیزها را از خودشان نوشته اند. حالا چطور شد ماجرای استر و کشتار 77 هزار ایرانی شد حقیقت؟!

ماجرا بسیار ساده است. قبل از اینکه حقیقت را به  شما بگوییم، اشاره ای کنیم به جشن پوریم، چون ممکن است متعصبین بگویند: برای خودت چه میگویی؟ مگه جشن پوریم را ندیده ای؟

جشن پوریم چیست و ریشه این جشن کجاست؟

دوستان، جشن پوریم به خاطر کشتار ایرانیان نیست و به خاطر رهایی قوم یهود از ظلم و ستمی در دوران خشایارشا است که البته محققین و مفسران تاریخی از آن ایرادات بسیاری گرفته اند و بسیاری آن را دروغ میدانند. یعنی حتی خودِ این جشن بدون ماجرای کشتار 77 هزار ایرانی، ممکن است دروغ و ساختگی باشد. حتی بسیاری از یهودیان به آن باور ندارند.

بسیاری از محققان و مفسران تاریخی آن را زیر سوال برده اند و ایرادات بسیاری از آن گرفته اند، از جمله:

  1.  هیچ ذکری از پوریم در منابع یهودی تا قرن اول پیش از میلاد وجود ندارد. 
  2. هیج‌گونه اشاره‌ای در منابع تاریخی، به پادشاهی ایرانی که یک همسر یهودی داشته، وجود ندارد.
  3. ادبیات کتاب استر جدید است و به متن تاریخی کهن نمیخورد.
  4. قطعات کشف شده طومارهای بحرالمیت، گفته های کتاب استر را زیر سوال میبرد و با آنها مغایرت دارد.

دانشنامه بریتانیکا در نوشتار مربوط به عید پوریم می‌نویسد:

حقیقت تاریخی این واقعه از کتاب مقدس، مورد سؤال می‌باشد. در مورد جشن پوریم نیز، هرچند تا حدود قرن دوم میلادی به سنتی تثبیت شده در میان یهودیان تبدیل شده بوده، اما ریشه تاریخی این جشن ناشناخته‌است.

بر پایه تعالیم تلمود، جوامعی که از نابودی، شکنجه و کشتار رهایی یافتند، باید جشنی همانند پوریم برگزار کنند و از آنجایی که این جشن یک سنت مذهبی است، یهودیان معتقد، به خاطر تعصب و بدون اینکه در جستجوی حقیقت باشند آن را اجرا میکنند. ضمن اینکه مردم از جشن استقبال میکنند. بسیاری از جشن های کهن در جهان، جنبه خرافی دارند اما هنوز عده ای آنها را برگزار میکنند.

به این هم توجه داشته باشید که یک جشن، اثبات تاریخی نیست! همانطور که بابانوئل و هالووین خرافه هستند.

در دانشنامه بریتانیکا همچنین در بررسی تأثیرات تمدن ایران زمین بر یهودیت چنین آمده‌است که ماجرای پوریم از کتاب استر در واقع، یکی از قصه‌های ایرانی در مورد زیرکی و خدعه‌های شهبانوهای ایرانی در اندرونی‌های پادشاهان می‌باشد و خود عید پوریم نیز به نوعی اقتباس و تقلید یهودیان از عید نوروز می‌باشد. سبک کتاب استر، رمان است و شخصیتی به نام استر وجود خارجی نداشته‌است.

به‌گفتهٔ شائول شاکد، استاد ارشد دانشگاه اورشلیم و پژوهشگر نامدار تاریخ یهودیت: گواهی بر صحت این داستان از دیدگاه تاریخی وجود ندارد، نام همسر خشایارشا به استناد هرودوت، تاریخ نویس مشهور یونانی، آمستریس دختر اتانس بوده، درحالی که هیچ اثری از وشتی یا استر در تاریخ هرودوت نیست.

به استناد تاریخ هرودوت، خشایارشا هرگز نمی‌توانسته با یک یهودی ازدواج کند چرا که خلاف عمل پادشاه برای ازدواج با یکی از ۷ خانواده صاحب قدرت ایرانی است. 

همچنین پروفسور لایتمن استاد کبالا و مفسر کتاب زوهر میگوید که ماجرای استر یک رمان با موضوع تاریخ است. 

سموئل کندی، باستان شناس و استاد تاریخ دربارهٔ کتاب استر گفته است:

کتاب استر همه چیز می‌تواند باشد جز تاریخ. این کتاب، داستانی افسانه آمیز است که هدف این افسانه آن بوده که برای جشن گرفتن عید پوریم، یک حقانیت و واقعیت تاریخی ذکر کند.

کتاب استر اطلاعاتی نادرست را در مورد ایران ارائه می‌دهد. در این کتاب آمده که خشایارشا بر ۱۲۷ ولایت حکمرانی کرده، حال آنکه در واقعیت تعداد ولایت های تحت حکم او ۲۷ عدد بوده‌است.

همچنین نام هیچ‌یک از قهرمانان کتاب استر یک اسم واقعی یهودی نیست.

 

اما چرا یهودیان چنین دروغی را گفته اند؟

در حقیقت یهودیان در برهه هایی از تاریخ، شروع به داستان سرایی و تحریف تورات و کتب مقدس خود کرده اند. مثلا زمانی که پسر فرعون مصر با کمک مردم برعلیه یهودیان که حکومت را به دست گرفته بودند شورش کرد و حکومت یهودیان در مصر را سرنگون کرد، آنها را به خاورمیانه تبعید کرد.

یهودیان که قدرت و ثروت را از دست داده بودند و سرخورده شده بودند این دروغ را گفتند که خداوند وحی کرده این مکان موعود یهود است که باید به آنجا کوچ کرد و این سرزمین مال ماست! مشکلی که هنوز با فلسطینی ها درگیر آن هستند و افراد مذهبی شان فکر میکنند واقعا خداوند این تکه از زمین را به آنها بخشیده و باید هرطور شده آن را حفظ کنند. در صورتی که از اول دروغی بوده که وارد دین شده و دلیلش همان اتفاق تاریخی در مصر است. اگر پسر فرعون آنها را بیرون نمیکرد و سلطنت را پس نمیگرفت، هم یهودیان در کتاب های خود برعلیه فرعون اینقدر بد و بیراه نمیگفتند، هم نمیگفتند خداوند این تکه از زمین را به ما بخشیده است.

در برهه ای از زمان از سوی ایرانی ها خیر دیدند و از پادشاه ایرانی ها یعنی کوروش خوب گفتند و در برهه ای هم خیری ندیدند و داستان استر را ساختند. همه اینها برای قانع کردن مومنین یهودی و ترساندن دشمنانشان است. مثلا ماجرای گولم یک دروغ واضح است. موجودی که خاخام های یهودی با گِل میسازند، سپس آن موجود زنده شده و مثل یک غول شبیه هالک، با دشمنان یهود میجنگد! و جالب است که گفته اند در گذشته چنین اتفاقی افتاده و حقیقت دارد!

گولم

همیشه در مورد اتفاقات تاریخی باید از چندین منبع تاریخی کمک بگیریم، هرچقدر منابع کمتری یک اتفاق را تایید کنند احتمال دروغ بودن یا جعلی بودن آن اتفاق بیشتر است.

در مورد رویدادهایی که چندسال پیش رخ داده اند با وجود اینترنت و دوربین و غیره، هنوز شبهه وجود دارد و برخی از چیزهایی که گفته شده اند جعلی و شایعات هستند، وای به حال چیزی که مربوط به چندهزار سال پیش باشد و فقط هم در یک کتاب یهودی آمده است.

بنابراین ماجرای کشتار چندین هزار ایرانی در یک شب در زمان خشایارشا حقیقت ندارد و در هیچ کتاب تاریخی هم نیامده است. حتی خود جشن پوریم به تنهایی و بدون کشتار ایرانیان، مورد انتقاد شدید است و شواهد خوبی برای ساختگی نبودن آن وجود ندارد.

نمیتوان در مورد یک اتفاق تاریخی فقط به یک کتاب مذهبی که آن هم افراد ذی نفع نوشته اند اکتفا کرد. آن هم عده ای که کتاب های مذهبی شان پر از داستان های تخیلی و تحریف شده است. ضمن اینکه حتی با تکنولوژی امروزی کشتن 77 هزار نفر در یک شب کار بسیار سختی است چه برسد به آن زمان!

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x