شرایط جوّی چیست؟

لینک ورود به بازی همستر

شرایط جوی چگونه پدید می آید؟ هوا به سادگی همین جوی است که ما را فرا گرفته است. سرد باشد یا گرم، آرام باشد یا طوفانی، مرطوب باشد یا خشک، هرچه باشد بالاخره باز هم هواست و شرایط جوی را پدید می آورد.

شرایط جوی ترکیبی است از مقادیر مختلفی از حرارت، رطوبت و جریان باد در هوا که ساعت به ساعت، روز به روز، فصل به فصل و حتی سال به سال تغییر می یابد.

تغییرهای روزانه، پدیده ی طوفان ها یا شرایط جوی ملایمی است که از فراز زمین می گذرد.

تغییرهای فصلی، بر اثر گردش زمین به دور خورشید پدید می آید.

اما اینکه چرا سال به سال نیز تغییرهایی در شرایط جو رخ می دهد، هنوز معلوم نیست.

مهمترین عامل مؤثر در شرایط جوّی، تولید حرارت و برودت در هواست.

بر اثر گرما، باد پدید می آید و نیز به طرق گوناگون سبب پیدایش بخار آب در جو است.

رطوبت، یعنی مقدار بخار آب در هوا، توأم با دما سبب پیدایش بسیاری از شرایط جوّی است.

ابرها خود گونه ای از این شرایط به شمار می آیند و هنگامی شکل می گیرند که بخار آب بر فراز زمین تراکم می یابد.

ابرها پر هستند از قطره های بسیار ریزی که چون بتدریج با جذب رطوبت بیشتر، بزرگتر و سنگین تر شوند، دیگر در جو باقی نمی مانند و بر زمین فرو می غلتند.

در این شرایط «بارانی» بر جو حکمفرما می شود.

حالا اگر قطره های باران از هوایی بگذرد که زیر صفر باشد، در جو شرایط«برف ریزان» پدید می آید.

یکی از راههای آگاهی از وضع هوا که هواشناسان دارند، بررسی «جبهه» های گوناگون در هواست.

جبهه یعنی خط مرزی میان توده های هوا که با هم، از لحاظ دما و رطوبت، اختلاف دارند.

هوای سردی که از شمال به جنوب جریان دارد و هوای گرمی که از نواحی مدارگانی (مناطق استوایی) می آید، جبهه هایی پدید می آورند.

بیشتر بادهای تندی که باران، برف و دیگر شرایط نامساعد را سبب می شوند، به گونه ای با جبهه‌های هوا ارتباط دارند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد دهم

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید