عدد 777 در فرهنگ ها و منابع مختلف به چه معناست؟

عدد 777 در فرهنگ ها و منابع مختلف معانی و اهمیت های مختلفی دارد. برخی از آنها عبارتند از:

 • در علم اعداد، عدد 777 نماد سه‌گانگی عدد 7 است که تأثیر قوی این عدد معنوی و عرفانی است. این عدد نشان دهنده آگاهی جهانی، معنویت و تکامل معنوی است که به بیداری معنوی و روشنگری منجر می‌شود.
 • در قانون جذب، عدد 777 یک تکنیک تجلی است که شامل نوشتن یک تأیید مثبت هفت بار، دو بار در روز، به مدت هفت روز است. این تکنیک باعث افزایش اعتماد به نفس، جذب فراوانی و خوشبختی می‌شود.
 • در فرهنگ های مختلف، عدد 777 نماد شانس، خوشبختی و فرصت های جدید است. برخی از مثال های آن عبارتند از:
  • در بازی های قمار، عدد 777 به عنوان جک پات شناخته می شود و به معنای برنده شدن حداکثر پول است.
  • در کابالا، عدد 777 نماد سه حالت اصلی وجود است: ذات، نفس و روح.
  • در اسلام، عدد 777 نماد سه خصلت خدا است: رحمان، رحیم و رزاق.
  • در مسیحیت، عدد 777 نماد کمال الهی است. عکس آن عدد 666 است که نماد شر و ضد مسیح است.
پاسخی بدهید