علم اقیانوس شناسی چیست؟

هر آنچه که عملا” در طبیعت وجود دارد، محققا” علم مخصوصی هم برای بررسی و مطالعه ی آن موجود خواهد بود. اقیانوس شناسی عبارت از بررسی تمام علوم مربوط به اقیانوس است و به انسان کمک می کند که بداند چگونه اقیانوس تشکیل شده و یا چه نحو تغییراتی در آن بوجود می آید و بدیهی است که این کار به مطالعات طولانی احتیاج دارد. حال ببینیم این تحقیقات شامل چه مسائلی می شود.

ابتدا از خطوط ساحلی شروع بکنیم: ساحل دریا، خط مرزی بین خشکی و دریا، پیوسته به علت جزر و مدها، طوفان ها، برخورد روزانه ی دریا با ساحل و حرکت خشکی به سمت بالا و پایین در تغییر می باشد.

درجه ی حرارت و نمک موجود در اقیانوسها هم به دقت مطالعه شده اند و کاملا” تعجب آور است که انسان هنوز توضیح کافی برای شوری آب اقیانوس ها پیدا نکرده است. در مورد جزر و مد چه می دانید؟ اینها حرکات منظم آبهاست که به علت کشش ماه و خورشید در آن ایجاد می شود، این موضوعات دائما” بوسیله ی اقیانوس شناسان مورد تحقیق قرار گرفته است.

سپس به مسئله جریانها می رسیم: جریانهای اقیانوس مانند رودخانه هایی می باشند که در داخل اقیانوس جریان دارند. آنها گرمتر یا سردتر از آبی هستند که از میان آن می گذرند و چون برای انسان دارای اهمیت اند، اینست که همیشه مورد مطالعه قرار می گیرند.

همانطور که می دانید انواع بی شماری از گیاهان و حیوانات در اقیانوس ها زندگی می کنند. اقیانوس شناسان وقت زیادی هم صرف مطالعه ی این موضوع می نمایند. عمق اقیانوس در جاهای مختلف چقدر است؟ این هم برای انسان خیلی اهمیت دارد و تعدادی دانشمند هستند که فقط درباره ی عمق اقیانوس ها مطالعه می نمایند.

حتی آنچه که در اعماق اقیانوس ها می گذرد برای انسان جالب است. می دانیم که لجن نرمی کف اقیانوس را در عمق 12000 پا پوشانده است. این لجن از اسکلت های چسبناک جانوران ظریف دریایی بوجود آمده است. زندگی گیاهان و حیوانات ته اقیانوس ها را می شود با بالا آوردن لجن کف دریا مورد مطالعه قرار داد.

اقیانوس که یک مخزن بسیار عظیم آب به نظر می رسد، در حقیقت موضوع بزرگ و بغرنج و پیچیده ایست که بشر می خواهد تا آنجا که می تواند درباره ی آن مطالبی بداند. اقیانوس شناس ها معلومات ما را در اقیانوس به واسطه ی مطالعه و بررسی مداومشان روز به روز زیادتر می کنند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 7

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید