عکس برداری کرلیان چیست؟

در عکس برداری کرلیان که گاهی آن را الکتروفتوگرافی هم مینامند، برای تولید تصویر از الکتریسیته با ولتاژ بالا استفاده میشود. این فناوری در سال 1939 میلادی توسط یکی از برقکاران اتحادیه جماهیر شوروی به نام سمیون کرلیان تکمیل گردید.

در کاربرد عادی این روش، شی ای که میخواهند از آن عکس بگیرند را مستقیما روی صفحه فیلم عکاسی نور ندیده قرار میدهند، در این شیوه عکاسی، تصاویر اشیا به گونه ای ظاهر میشوند که درخششی هاله وار پیرامون آنها را احاطه کرده است.

در تصاویر مربوط به موجودات زنده این درخشش کاملا برجسته و نمایان است و این امر باعث شده که فراروانشناسان مدعی شوند که عکس های کرلیان مدرکی دال بر وجود انرژی روحی هستند.

منبع: کتاب جهان شگفت انگیز ارواح و پدیده های بی توضیح

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید