فرق بین someone و somebody چیه؟

در زبان انگلیسی، someone و somebody هر دو به معنی “کسی” هستند و می‌توان از آنها به جای هم استفاده کرد. اما در برخی موارد، تفاوت‌های ظریفی بین آنها وجود دارد:

Someone:

  • معمولاً در جملات مثبت و خنثی استفاده می‌شود:

Someone is knocking on the door. (کسی به در می‌کوبد.)

I need someone to help me with this project. (به کسی نیاز دارم که به من در این پروژه کمک کند.)

  • می‌تواند به صورت اسم یا ضمّن استفاده شود:

Someone told me that you were sick. (کسی به من گفت که تو بیمار هستی.)

I need to talk to someone. (به کسی نیاز دارم که با او صحبت کنم.)

Somebody:

  • معمولاً در جملات منفی یا سوالی استفاده می‌شود:

I didn’t see anybody there. (هیچ‌کس را آنجا ندیدم.)

Do you know somebody who can fix my car? (کسی را می‌شناسی که بتواند ماشین من را تعمیر کند؟)

  • بیشتر از someone جنبه تأکیدی دارد:

Somebody stole my phone! (کسی گوشی من را دزدیده است!)

I need to find somebody to talk to. (حتماً باید با کسی صحبت کنم.)

  • گاهی اوقات، somebody به معنی “شخص مهم” یا “شخصی با نفوذ” است:

He knows somebodies in the government. (او افراد با نفوذی در دولت می‌شناسد.)

در نهایت، انتخاب بین someone و somebody بیشتر به لحن و سبک نگارش شما بستگی دارد. در بسیاری از موارد، هر دو کلمه قابل استفاده هستند.

نکات:

  • Somebody به صورت some body (دو کلمه جدا) نیز نوشته می‌شود، اما someone همیشه به صورت یک کلمه نوشته می‌شود.
  • Some people به معنی “برخی از مردم” است و با someone یا somebody متفاوت است.

مثال:

Some people believe that ghosts exist. (برخی از مردم معتقدند که ارواح وجود دارند.)

I need someone to talk to about this. (به کسی نیاز دارم که با او در مورد این موضوع صحبت کنم.)

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید