لینک ورود به بازی تپ سواپ برای دریافت ارز دیجیتال رایگان

لینک ورود به بازی همستر

شما با حمایت از بازی تپ سواپ از طریق شرکت در بازی تلگرامی آن و انجام کارهایی که در آن گفته شده، میتوانید توکن آن را به رایگان دریافت کرده و سپس در  صرافی های ایرانی بفروشید.

شرکت به نسبت سکه هایی که در بازی جمع آوری کرده اید به شما ارز خواهد داد.

برای ورود به بازی وارد لینک تلگرامی زیر که لینک رسمی بازی است بشوید:

لینک ورود به بازی تپ سواپ

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید