ماجرای ناپدید شدن بچه های واگان (Vaughan)

یکی از عجیب‌ترین مواردی که هنوز توضیح قابل قبولی برایش ارائه نشده است، ماجرای ناپدید شدن بچه های واگان است.

در ژوئن سال 1906 سه فرزند یک کمک راننده قطار به نام آقای واگان برای بازی به محوطه ی چراگاهی به نام فورتی اکرز (Forty Acres) که در دو کیلومتری گلوسستر (Gloucester) در انگلستان قرار دارد‌، رفتند.

پسر او 10 ساله و دو دخترش یکی پنج ساله و دیگری سه ساله بودند.

آنان به طور معمول در این مکان بازی می کردند و هیچ وقت هم آسیبی به آنها نرسیده بود.

در روز حادثه بچه‌ها موقع صرف چای به خانه برنگشتند و خانم واگان به جست و جوی آنها رفت.

در هیچ جا اثری از آنها نبود.

گروه بزرگی متشکل از افراد پلیس و افراد داوطلب برای جست و جو ، سازماندگی شدند و به مدت سه روز و سه شب وجب به وجب منطقه فورتی اکرز را گشتند.

یکی از اعضای گروه تجسس به نام هارولد . تی . ویلکینز (Harold T.Wilkins) بعد ها در کتاب خود تحت عنوان : اسرار حل شده و حل نشده، در اینباره می نویسد: “ما نسبت به کنج شمال غربی این چراگاه توجه خاصی به خرج دادیم.

در این مکان چراگاه به وسیله درختان کهن و گیاهان خاردار پوشانده شده است.

همه جا را وجب به وجب جست و جو کردیم.

حتی یک سنگ هم پیدا نمیشد که زیر آن را نگشته باشیم.

اگر یک سگ مرده هم آنجا افتاده بود مطمئنا پیدا میشد ولی هیچ ردی از کودکان گم شده به دست نیامد.”

پس از سه روز جست و جو گروه تجسس را فراخواندند.

آنان به این نتیجه رسیدند که بچه‌ها از این منطقه برده شده‌اند و شاید هرگز نتوان آنان را پیدا کرد.

سپس در ساعت شش صبح چهارمین روز ، یک کارگر مزرعه که در حاشیه کورنفیلد (Cornfield) پیاده به سرکار خود می رفت بر حسب اتفاق سه کودک واگان را دید که داخل چاله ای به خواب رفته‌اند.

بچه ها تمیز و مرتب بودند و به نظر نمی‌رسید که گرسنه باشند.

آنها وقتی شنیدند که مردم دنبالشان می‌گشته‌اند تعجب کردند.

بچه‌ها فقط به یاد داشتند که در داخل چاله به خواب رفته‌اند.

آنان تمام عمر خود ادعا کردند که درباره آن سه روز که گم شده بودند هیچ چیزی نمی‌دانند.

هر سه فکر می‌کردند که فقط برای مدتی کوتاه در چاله به خواب رفته‌اند.

منبع: کتاب جهان شگفت انگیز ارواح و پدیده های بی توضیح

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید