اِمیا، مدیر کانال اسرار ماوراء در مورد متافیزیک و ماوراء توضیح میدهد…

اِمیا پاسخ میدهد:

۱) در مورد متافیزیک برامون توضیح بدین

۲) چه افرادی میتونن متافیزیک کار کنن؟

۳) متافیزیک چه کمکی به جامعه میکنه؟

۴) چرا باید متافیزیک رو جایگزین علوم غریبه کنیم؟

۵) آیا برای پرداختن به ماوراء و متافیزیک نیاز به استاد داریم؟

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید