مجیک ماشروم چیه؟

مجیک ماشروم یا قارچ جادویی، قارچ‌های وحشی یا پرورشی هستند که حاوی یک ترکیب روان‌گردان و توهم زا به نام سیلوسایبین می باشند. سیلوسایبین یک ماده شیمیایی است که با تغییر نحوه پردازش اطلاعات توسط مغز، باعث ایجاد توهم و سایر تغییرات در ادراک می شود.

مجیک ماشروم ها در بیش از 180 گونه قارچ یافت می شوند که در سراسر جهان می رویند. رایج ترین گونه های مجیک ماشروم عبارتند از:

 • Psilocybe cubensis
 • Psilocybe semilanceata
 • Psilocybe cyanescens
 • Psilocybe mexicana

مجیک ماشروم ها معمولاً به صورت خام، خشک شده یا پخته شده مصرف می شوند. اثرات مصرف مجیک ماشروم ها معمولاً 20-30 دقیقه پس از مصرف شروع می شود و تا 4-6 ساعت ادامه دارد.

اثرات مصرف مجیک ماشروم ها عبارتند از:

 • توهمات دیداری و شنیداری
 • تغییرات در ادراک زمان و مکان
 • تغییرات در خلق و خو و احساسات
 • افکار و احساسات عمیق تر

مصرف مجیک ماشروم ها می تواند خطراتی را به همراه داشته باشد، از جمله:

 • اضطراب و پریشانی
 • توهمات شدید
 • بدتر شدن بیماری های روانی
 • واکنش های آلرژیک

در ایران، مصرف مجیک ماشروم ها غیرقانونی است. در سال های اخیر، تحقیقات علمی نشان داده است که مجیک ماشروم ها به صورت کنترل شده و دارویی می توانند کاربردهای درمانی داشته باشند. به عنوان مثال، مطالعات نشان داده است که مجیک ماشروم ها می توانند در درمان افسردگی، اضطراب و اعتیاد موثر باشند.

در حال حاضر، مطالعات بالینی در مورد کاربردهای درمانی مجیک ماشروم ها در حال انجام است.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید