مدار فرستنده و گیرنده مادون قرمز

مدار فرستنده و گیرنده مادون قرمز از مدارهای مورد علاقه دانشجویان و علاقمندان به الکترونیک است. ما یک مدار ساده را برایتان در نظر گرفته ایم که به راحتی میتوانید آن را بسازید. قطعات آن به راحتی در هر فروشگاهی یافت میشوند. این یک گیرنده و فرستنده مادون قرمز تک کاناله است.

مدار فوق ، مدار گیرنده مادون قرمز است که باید از دیود گیرنده مادون قرمز یا فتودیود استفاده کنید. سمت چپ مدار یعنی دیود فرستنده مادون قرمز و مقاومت 100 اهم را از مدار حذف کنید.

مابقی مدار را ببندید. و مدار زیر هم مدار فرستنده مادون قرمز است.

مدار فرستنده با آیسی 555 کار میکند و باید از LED مادون قرمز برای فرستنده استفاده کنید. وقتی دیودهای مادون قرمز مقابل هم قرار بگیرند و فرستنده روشن شود، چراغ LED دستگاه گیرنده روشن میشود.

پاسخی بدهید