مدار یکسوساز تمام موج

در شکل زیر مدار یکسوساز تمام موج را میبینید. با این مدار میتوانید برق AC را یکسو کرده و اگر در خروجی خازن الکترولیت قرار بدهید، نوسان برق گرفته شده و جریان ثابت تری خواهید داشت.

مدار یکسوساز تمام موج

برای ساخت مدار فوق از دیودهای معمولی یکسوساز استفاده میشود. این مدار را در آداپتورهای قدیمی مشاهده میکنید. تفاوت یکسوساز نیم موج و تمام موج در این است که در نیم موج با یک یا دو عدد دیود یکسوساز مدار بسته میشود.

پاسخی بدهید