مشتری چند ماه دارد؟

حالا که ما درباره ی اقمار مصنوعی و مسافرت به فضا مطالبی می دانیم و یا می خوانیم طبیعتا” کنجکاوی زیادی در مورد سیارات دیگر در منظومه ی شمسی در ما برانگیخته شده است.

به استثنای مریخ، جالب توجه ترین سیارات احتمالا” مشتری می باشد. ابتدا باید گفت که در حقیقت مشتری به خودی خود شبیه منظومه ی شمسی کوچکی است. در حال حاضر، در حدود 11 قمر، یا ماه کشف شده است که به دور مشتری در گردش هستند که چهارتای این اقمار تقریبا” به اندازه ی ماه کره زمین ما می باشند. دو تای آنها دارای قطری به طول 30 مایل بوده و سه تا از اقمار مشتری حقیقتا” کوچک هستند که قطر آنها فقط 15 مایل می باشد.

مشتری از همه ی سیارات بزرگتر بوده و حجم آن بیش از 1300 برابر حجم کره ی زمین است. وقتی با چشم غیر مسلح به آن بنگرید، بسیار زیبا و نورانی به نظر می رسد، در حالی که در نزدیک ترین موقعیتش نسبت به زمین 367000000 مایل از ما دور می باشد.

ستاره شناسان هر وقت با تلسکوپ به مشتری نگاه کرده اند مناظر متغیری در آن مشاهده نموده اند. مشتری دارای خطوط تیره یا کمربندهایی می باشد که با فواصل نورانی به نام (منطقه) از یکدیگر جدا می گردند. این کمربندها اشکال خود را ثابت نگه نمی دارند و اغلب به صورت علامات و اشکال بی قاعده و نامنظمی درمی آیند. منطقه ها نیز تغییر می کنند و گاهگاهی به صورت سطوح روشنی که دارای لکه های تیره هستند درمی آیند.

بعضی اوقات یک کمربند، یا قسمتی از آن مدت چند هفته بکلی ناپدید می گردد. ستاره شناسان عقیده دارند آنچه را که ما به صورت کمربند یا منطقه می بینیم، عبارت از توده ی ابر یا بخار است که اغلب بهم ریخته و دگرگون گشته است.

یکی از عجایب سیاره ی مشتری این است که در سطح آن غالبا” رنگهای زننده به چشم می خورد. دو تا از کمربندها رنگشان از قرمز تند به قهوه ای، خاکستری، یا حتی مایل به آبی تغییر می نماید. چنین پنداشته اند که این موضوع ارتباط با گردش مشتری به دور خورشید دارد. این عمل 12 سال طول می کشد و این تغییر رنگها به نظر می رسد که در یک دوره و هر 12 سال یک مرتبه تکرار می شود.

می توان گفت که جالب ترین و عجیب ترین چیزی که در مورد مشتری دیده شده است عبارت از وجود لکه ی قرمز بر روی آن می باشد. این لکه ی قرمز دارای 30000 مایل طول و 8000 مایل عرض است. تغییرات زیادی در مورد رنگ، شکل، نیرو و حرکت در آن دیده می شود. در حقیقت بعضی از سالها رنگ قرمز آجری، برخی از سالها به رنگ خاکستری و بعضی اوقات به نظر می رسد که همه ی این رنگها ناپدید شده است. علاوه بر این به نظر می آید که این لکه ی قرمز اسرارآمیز با حرکت مشتری نیز حرکت می نماید.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 7

پاسخی بدهید