معروف ترین عارف هندی چه کسی بود؟

لینک ورود به بازی همستر

Meera Bai (میرا بای) یکی از عارف های معروف هند بود که:

شاعر و عارف قرن شانزدهم بود و اشعار عاشقانه او به کریشنا، خدای هندو، مشهور است. وی به عنوان یکی از بزرگترین شاعران زن هند شناخته می شود.

Shirdi Sai Baba (سای بابا) یکی دیگر از عارف های معروف معاصر هند که:

عارف و معلم قرن نوزدهم که آموزه هایش بر صبر، ایمان و عشق به خدا تأکید داشت. هنوز پیروان او در سراسر جهان وجود دارند.

Osho (اشو) از عرفای معروف قرن بیستم که:

  • عارف و رهبر معنوی بسیاری از انسانها در سراسر جهان، که آموزه هایش بر مراقبه، آزادی و زندگی در زمان حال، تأکید داشت. وی به خاطر صحبت های صریح و جنجالی اش شناخته می شود.
مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید