معنی دیدن عدد 1230 چیه؟

عدد 1230 به معنی تکامل و پیشرفت است. یعنی امور به خوبی پیش خواهد رفت و جای نگرانی نیست.

به هنگام دیدن یک عدد تکرار شونده به موقعیت فعلی خود دقت کنید، معمولا این اعداد پیام آور آن لحظات هستند و به شما میگویند که تصمیمات فعلی درست هستند یا خیر.

در ویدیوی زیر توسط یک استاد متافیزیک به شما گفته شده است که در صورت دیدن یک عدد خاص یا یک نماد خاص باید چه کار کرد:

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید