معنی عدد تکرار شونده 333 چیست؟

آیا اخیرا هر کجا که مینگرید تکرار عدد 333 را میبینید؟

این می تواند به این معنی باشد که موفقیت، شانس و کلی شادی در راه است. نوالی وایلدر، کارشناس اعداد شناسی، می گوید که اعداد فرشته یا توالی های تکرار شونده را می توان در هر جایی یافت. زمانی که این اعداد در مورد یک درگیری یا تغییر در زندگی شما مشاهده می شوند، می توانند معنای جدیدی به یک موقعیت بدهند.

در حالی که برخی از ارقام می توانند به سادگی نشان دهند که شانس در راه است، برخی دیگر احتمالاً پیامی از سوی یک نهاد بالاتر یا فراخوانی برای اقدام هستند.

به گفته وایلدر، هر سری از تکرارهای سه گانه احتمالاً پیامی از شانس یا تغییر در حرفه، موفقیت، جاه طلبی یا تمرکز شما است. وقتی نوبت به این حوزه‌های زندگی‌تان می‌رسد، می‌توانید در حال یادگیری یک درس باشید یا به تازگی یک چرخه یادگیری یک درس را تمام کرده‌اید.

لیزا استارداست، اخترشناس امروزی، می گوید به شهود خود گوش دهید و به آن اعتماد کنید. به جای زیر سوال بردن اعمال خود، اکنون زمان آن است که برای بهترین حرکت بعدی به حرف دل خود گوش دهید.

منبع: today.com

راز اعداد

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید