معنی عدد 1008 چیه؟

عدد 1008 از دو عدد هزار و هشت تشکیل شده است. عدد 8 به معنی تقارن و نظم است. دیدن آن نشانه خوبی است و عدد هزار هم نماد کامل بودن و بی نهایت است. از طرفی عدد 8 در انگلیسی شبیه نماد بی نهایت هم هست که با مفهوم باستانی هزار ، شباهت دارد.

پس عدد 1008 در کل نماد نظم و تقارن مستدام است.

نشانه ها در زندگی هرکسی مفهومی اختصاصی هم دارند که در کانال یوتیوب اسرار ماورا در مورد اینکه بعد از دیدن هر عدد چه کار باید کرد، توضیح داده شده است.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید