معنی عدد 1717 چیه؟

لینک ورود به بازی همستر

عدد تکرار شونده 1717 به شما میگوید که خطراتی در کمین شما هستند اما با خوش شانسی آنها را پشت سر خواهید گذاشت، پس نگران نباشید. این عدد همچنین نمایانگر رشد و تعالی است.

ویدیوی زیر که توسط یک استادمتافیزیک ساخته شده است به شما یاد میدهد در حین دیدن یک عدد خاص یا تکرار شونده باید چه کار کنید.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید