منظومه شمسی چیست؟

در این روزها درباره بشقاب های پرنده مطالبی می شنویم و مردم در شگفتند که آیا اصولا” در سایر کرات هم مانند کره زمین نوعی زندگی و موجوداتی وجود خارجی دارند یا نه. علت اینکه مردم حتی می توانند چنین چیزهایی را تصور کنند آن است که ما می دانیم که منظومه شمسی ما فقط قسمت بسیار کوچکی از تمامی فضای لایتناهی بی نهایت عظیم و بی پایان می باشد.

بنابراین دانشمندان عقیده دارند که احتمالا” میلیون ها منظومه شمسی دیگر که نیز ممکن است شبیه منظومه شمسی ما باشند، وجود دارند.

«منظومه شمسی» بطور ساده به خورشید و تمام کراتی که اطراف آن قرار دارند و تحت قوه جاذبه آن قرار گرفته اند گفته می شود. دستگاه منظومه ی ما از کلیه سیارات، ماه، سیارات کوچک و ستاره های دنباله دار تشکیل گردیده که تحت تأثیر نیروی جاذبه خورشید قرار دارند. کره زمین ما نیز یکی از این سیارات بشمار می رود.

سیارات از نظر فاصله (نسبت به خورشید) و اندازه بسیار متفاوتند.

ستاره عطارد کوچکترین سیارات منظومه شمسی بوده و نزدیک ترین سیاره به خورشید است که در مدت 88 روز یک مرتبه به دور خورشید می چرخد.

سیاره ی زهره در حدود 68 میلیون میل از خورشید فاصله دارد و در هر 225 روز یک مرتبه به دور خورشید می چرخد. زمین 93 میلیون میل از خورشید دور است. سیاره مریخ در حدود 142 میلیون میل از خورشید فاصله داشته و در هر 687 روز یک مرتبه به دور خورشید می چرخد.

سیاره مشتری که فاصله اش از خورشید در حدود 483 میلیون میل می باشد، در مدت 12 سال یک مرتبه خورشید را دور می زند. سیاره زحل 886 میلیون میل از خورشید فاصله دارد و در مدت 5/29 سال یک مرتبه خورشید را دور می زند و بالاخره سیاره نپتون که در مدت 165 سال یک مرتبه به دور خورشید می چرخد.

بنابراین ملاحظه می کنید در حالیکه هر کدام از این سیارات خود قسمتی از منظومه شمسی ما هستند، هر کدام کاملا” از یکدیگر متفاوت بوده و تحت شرایط بسیار مختلفی به حیات خود ادامه می دهند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

پاسخی بدهید