موزه یوری گلر

موزه یوری گلر یک موزه اختصاصی است که در خانه او قرار دارد. در این موزه، گلر تمام قاشق ها و چنگال هایی که خم کرده است را روی ماشینش چسبانده است و همچنین نمایش می دهد که چگونه می تواند با قدرت ذهنی ساعت ها را متوقف و راه بیندازد.

خاطرات گلر، عکس ها و دستاوردهای او در این موزه قرار دارد.

این موزه برای عموم باز است و مردم می توانند از آنجا بازدید کنند و شاید حتی شاهد قدرت های خارق العاده گلر شوند. گلر گاهی برای بازدیدکنندگان یک قاشق را همانند سابق، با نیروی ذهنی اش خم میکند.

پاسخی بدهید