مکان دقیق دیوار چین کجاست؟

مکان دقیق دیوار چین به طور جهانی توافق نشده است ولی حدود تقریبی مساحت کل آن بین ۵۰۰,۰۰۰ تا ۱,۵۱۰,۰۰۰ مایل مربع (۱,۳۰۰,۰۰۰ تا ۳,۹۰۰,۰۰۰ کیلومتر مربع) است. با در نظر گرفتن تمام تقریب‌ها این منطقه یک شکل مبهم مثلثی است که به صورت حدودی سه راس آن نزدیک به سواحل اقیانوس اطلس از سمت فلوریدا (در ایالات متحده)، برمودا (برمودا قلمرو برون مرزی خودگردان انگلیسی در غرب اقیانوس اطلس شمالی است) و آنتیل بزرگ (جزایر آنتیل به دو گروه آنتیل بزرگ و آنتیل کوچک تقسیم شده‌اند. آنتیل بزرگ شامل چهار جزیره اصلی کوبا، هیسپانیولا، جامائیکا و پورتُریکو است و حدود ۹۰% مساحت هند غربی را تشکیل می‌دهد) قرار گرفته است.

پاسخی بدهید