نپتون چگونه سیاره ای است؟

نپتون هشتمین و دورترین سیاره از خورشید است. این سیاره کوچک‌ترین غول یخی منظومه شمسی است، اما جرم آن ۱۷ برابر جرم زمین است. نپتون از یک جو ضخیم متشکل از هیدروژن، هلیوم و متان تشکیل شده است. زیر جو، یک لایه از آب، آمونیاک و متان منجمد وجود دارد. هسته درونی نپتون از سنگ و فلزات است.

نپتون یک سیاره بسیار سرد است. دمای سطح آن حدود -۲۲۰ درجه سانتیگراد است. باران‌های الماس نیز در اتمسفر نپتون رخ می‌دهد. این باران‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که متان در جو نپتون به الماس تبدیل می‌شود.

نپتون دارای یک سیستم حلقه‌ای است که بسیار کم‌فروغ‌تر از حلقه‌های زحل و مشتری است. این حلقه‌ها از ذرات کوچک یخ و سنگ تشکیل شده‌اند.

نپتون دارای 14 قمر است. بزرگترین قمر نپتون، تریتون است که در جهت مخالف با چرخش سیاره می‌چرخد. این امر نشان می‌دهد که تریتون احتمالاً یک قمر سرگردان است که توسط گرانش نپتون به دام افتاده است.

در اینجا برخی از ویژگی‌های اصلی نپتون آورده شده است:

  • فاصله از خورشید: ۴.۵ میلیارد کیلومتر
  • جرم: ۱۷ برابر جرم زمین
  • قطر: ۴۹۵۰۰ کیلومتر
  • دمای سطح: -۲۲۰ درجه سانتیگراد
  • جو: هیدروژن، هلیوم و متان
  • هسته: سنگ و فلزات
  • سیستم حلقه‌ای: کم‌فروغ
  • قمر: ۱۴ قمر

نپتون یک سیاره بسیار دور و سرد است که هنوز بسیاری از رازهای آن کشف نشده است.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید