آیا واکسن کرونا در بدن خاصیت مغناطیسی ایجاد میکنند؟

لینک ورود به بازی همستر

یکی از شایعات مشهور در دوران کرونا این بود که واکسن کرونا ایجاد خاصیت مغناطیسی در بدن میکند و عده ای برای جذب بازدید و لایک، ویدیوهایی از خود منتشر کردند که قاشق و سایر اجسام به پوست بدنشان میچسبید.

اما حقیقت ماجرا چیزی ساده تر از واکسن بود.

از سالها پیش هم عده ای چنین شیرین کاری هایی میکردند و دلیلش چسبناک بودن پوست بدن است. پوست برخی افراد چسبناک تر است و برخی کمتر.

اگر شما سکه ای را کمی در دستانتان مالش بدهید و بعد به پیشانی خود بزنید، به احتمال زیاد به پیشانی تان خواهد چسبید.

بسیاری از کسانی که مدعی بدن مغناطیسی هستند، اجسام دیگری مانند آینه و پلاستیک هم به پوستشان میچسبانند!

جیمز رندی، شعبده باز و بنیان گذار چالش یک میلیون دلاری، راز این پدیده را سالها پیش افشا کرد.

او به بدن کسی ک مدعی بدن مغناطیسی بود پودر بچه مالید. درنتیجه خاصیت چسبندگی پوست او از بین رفت و دیگر هیچ چیزی به پوست او نچسبید.

تمام کسانی که مدعی شده اند واکسن باعث قدرت مغناطیسی بدنشان شده، از قبل هم این کلیپ ها را میتوانستند درست کنند. این افراد اگر یک قطب نما به بدن خود نزدیک کنند خواهند دید که عقربه قطب نما منحرف نخواهد شد، پس هیچ نیروی مغناطیسی ندارند.

همچنین از نظر علمی امکان اینکه واکسن به بدن خاصیت مغناطیسی بدهد امکان پذیر نیست.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید