پروراندن ذهن

برای ادراک تائوی درون، داشتن ذهنی خالی از افکار و آرزوها امری ضروری است. ذهن خالی بخشی از طبیعت آغازین ما است؛ و هدف اصلی «کشت و پرورش» معنویت، در واقع بازیافتن ذهن آغازین است. انسان معمولی قادر به درک ذهن آغازین نیست، زیرا که ذهن آغازین با ذهن دنیوی که مملو از افکار و آرزوهاست، مسدود شده است. حال اگر این پدیده های گذرای درونی محو شوند، ذهن آغازین پدیدار خواهد شد. در اینجا ما تأثیر ذن را بر تائوئیسم می بینیم. ذن به ما یاد می دهد که طبیعت حقیقی ذهن، خالی و روشن شدگی چیزی جز دوباره به دست آوردن طبیعت حقیقی ذهن آغازین مان نیست. رساله ی «اسرار تائو» ذهن آغازین را برابر با ذهن آسمانی می داند. رد و نشان این ایده را می توان در «تائو ت چینگ» نیز دید. انسان، راه زمین را دنبال می کند؛ زمین، راه آسمان را دنبال می کند؛ و آسمان، راه طبیعی تائو را دنبال می کند. برای کسی که در طریق تائوئیسم گام برمی دارد، ادراک ذهن خالی، یعنی آمیختن و یکی شدن با ذهن آسمانی.

منبع: کتاب تائو جوهر زندگی اثر اوا ونگ

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x