چه کسانی هیپنوتیزم میشوند؟

در این لینک آموزش هیپنوتیزم کردن دیگران ارائه شده است اما قبل از آن مقدم است که بدانید چه کسانی هیپنوتیزم میشوند.

آیا ممکن است یک استاد هیپنوتیزم نتواند کسی را هیپنوتیزم کند؟

آیا کسی که شروع به یادگیری هیپنوتیزم کرده است باید بداند که به سراغ چه سوژه هایی برود؟

تقریبا تمامی افراد جامعه هیپنوتیزم پذیر هستند و فقط افرادی از جمله دیوانگان و عقب مانده های ذهنی و در موارد خیلی نادر برخی افراد سالم هم ممکن است هیپنوتیزم نشوند.

همچنین کودکان زیر 6 سال به سختی هیپنوتیزم میشوند. چون درک درستی از بسیاری کلمات و مفاهیم ندارند و القا کردن به آنها شگردهای خود را لازم دارد.

یک هیپنوتیزور ماهر می تواند 80درصد افراد جامعه را که هیپنوتیزم پذیر هستند ، به خوبی هیپنوتیزم کند.

برای کسانی که به سختی هیپنوتیزم میشوند دلایل مختلفی را میتوان ذکر کرد، مانند: مقاومت ناخودآگاه، عدم ایمان به توانایی هیپنوتیزور، ضعف ذهنی و نداشتن تمرکز.

کسانی که به تازگی هیپنوتیزم کردن را یاد گرفته اند، فقط در حدود 40 الی 50 درصد افراد را میتوانند هیپنوتیزم کنند و اگر مهارت و تجربه خود را افزایش بدهند، میتوانند به مرحله ای برسند که بتوانند حداقل 80درصد سوژه ها را هیپنوتیزم کنند.

افراد تلقین پذیر راحت تر هیپنوتیزم میشوند. هرچند تلقین پذیری لزوما برابر با هیپنوتیزم پذیری نیست ولی رکن مهمی از آن محسوب میشود.

کودکان معمولا در هیپنوتیزم و خلسه سطحی قرار میگیرند و به آسانی از حالت هیپنوتیزم خارج میشوند.

نوجوانان و جوانان اکثرا سریع هیپنوتیزم میشوند و در خلسه عمیقی هم قرار میگیرند.

بنابراین ، این دوران بهترین سالها برای هیپنوتیزم شدن است.

در سنین بالاتر به تدریج از قدرت هیپنوتیزم پذیری افراد کاسته میشود. این جمله به این معنی نیست که یک نفر در 80 سالگی سوژه هیپنوتیزمی خوبی نباشد بلکه در این سنین سوژه های خوب کمتر پیدا میشوند.

جنسیت هم در هیپنوتیزم پذیری تاثیر دارد. در میان سوژه های هیپنوتیزمی تعداد خانم ها خیلی بیشتر از مردان است.

شغل نیز در میزان هیپنوتیزم پذیری موثر است. افرادی که در مشاغل یکنواخت کار میکنند مانند کارگران کارخانه ها که در قسمت مونتاژ هستند و کار ثابت و یکنواختی را انجام میدهند، بهتر هیپنوتیزم میشوند.

همچنین افرادی که عادت کرده اند در زندگی شغلی یا فردی، تسلیم پذیر و حرف گوش کن باشند، سوژه های هیپنوتیزمی خوبی هستند. به عنوان مثال سربازان، نمونه خوبی برای این موضوع هستند.

همچنین افراد مذهبی سوژه های خوبی برای هیپنوتیزم هستند.

دانشمندان ، فلاسفه و افرادی که روحیه و تفکر علمی و منطق گرا دارند، معمولا سوژه های هینوتیزمی خوبی نیستند.

شرایط اقلیمی و ملیت افراد نیز در میزان هیپنوتیزم پذیری آنها تاثیر دارد.

افرادی که در مناطق گرم متولد شده و رشد کرده اند، سوژه های هیپنوتیزمی بهتری هستند. هرچقدر به طرف مناطق سردسیر برویم میزان هیپنوتیزم پذیری کاهش می یابد.

اساتید هیپنوتیزم مخصوصا زمانی که میخواهند نمایشی ترتیب بدهند، معمولا سعی میکنند افراد مستعد را شناسایی کنند. وقتی آنها در یک گروه یا مهمانی هستند با یک آزمون یا گفتن یک حرف به میزان تلقین پذیری افراد پی میبرند. سپس از میان افراد مستعد، کسی را برای اجرای هیپنوتیزم انتخاب میکنند.

هیپنوتیزم یک فن است و تقریبا همه افراد میتوانند آن را یاد بگیرند اما میزان پیشرفت در آن بستگی به چند عامل دارد: اول آگاهی فرد از روش های مختلف هیپنوتیزم کردن، دوم تجربه او در برخورد با افراد مختلف و سوم میزان تاثیرگذاری او بر دیگران. هرچقدر استاد هیپنوتیزم از کاریزما و نفوذ بیشتری برخوردار باشد در این کار موفق تر خواهد بود.

 

منبع: ذهن آموز

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید