چگونه قوای ذهنی را تقویت کنیم؟

حتی کم استعدادترین اشخاص نیز در صورتی که درست به دستورات قبلی عمل کنند میتوانند به فعالیت روانی خود تمرکز بخشند. اما برعکس، به رغم استعدادهای درخشان در برخی افراد، اگر تفرقه و تشتت افکار بر آنها حاکم باشد، این امر موجب تکثیر حالات روحی و نشر جریانات گوناگون فکری میشود که یا با یکدیگیر تطابق ندارند یا یکدیگر را کاملا خنثی میکنند، همانطور که در علم شیمی، پادزهر اثر زهر را خنثی میکند.

کثرت حالات روحی تنها علتی است که ما را از رسیدن به آرزوها و هدف های خود باز میدارد.

در واقع برای رسیدن به چیزی آرزوی آن کافی نیست، باید از آرزوی چیزهای دیگر که با آن تطابق ندارند، به کلی پرهیز کرد. خواستن همه چیز در یک زمان، مانند تندرستی و راحتی درونی، شور و شعف همیشگی و آرزوی رسیدن همزمان به دانش بیشتر و ثروت بیشتر، کوشش برای رسیدن به نیروی اعجاب انگیز و رسیدن به کمال هنری و خلق شاهکاری بزرگ در واقع پخش نیرو در دو جهت متفاوت است که یکدیگر را خنثی میکنند.

هر موفقیتی نتیجه تمرکز روانی بر یک هدف مشخص است. در حالی که ممکن است باهوش ترین، با استعدادترین و ظریف ترین اشخصاص بر اثر تکه تکه کردن قوای ذهنی خود در گرداب بدبختی غوطه ور شوند، هستند افراد حقیر و کم بینشی که اگر بخواهند برای رسیدن به هدف خاصی آستین همت بالا میزنند و با جان و دل در راه انجام وظایف خود تلاش میکنند.

چنین شخصی بدون شک میتواند مطمئن باشد که به مقصود نهایی اش میرسد. در آغاز ممکن است کمی کند باشد اما بعد با اطمینان بیشتر ، الهامات و همکاری ها و  فرصت های مطلوب را متوجه خود میکند و به این ترتیب فعالیت خود را در جهت درست راهنمایی و تسهیل میکند. در نتیجه این شخص به هدف خود میرسد.

مطالعه درست درباره هدف، سنجش مراحل مختلف جهت رسیدن به هدف و تن دادن به تلاش های لازم برای آن، به منزله کار و نه رنج برای خلق ، راهنمای و اداره قوای روانی است که دستیابی به هدف غایی را قطعی میکند.

نقشه ای طرح و به دقت آن را مطالعه کنید. نقشه ای برای تمام عمر و سپس اجرای آن را به چند مرحله تقسیم کنید.

برای هر روز حتی هر ساعت از قبل فعالیت خود را پیشبینی کنید. سپس در نهایت درایت به آن عمل کنید. نسبت به کلیه نفوذهای خارجی که برای بازداشتن شما از تلاش و رسیدن به هدف کوشش میکنند بی توجه باشید و همانند فردی کر و کور عمل کنید.

خواهید دید که روز به روز به میزان نیروی شما افزوده میشود. درست همانند دیواری که بنّا آجرهای آن را با دقت روی هم میگذارد و هر روز بالاتر میرود.

نفوذ شما بیش از پیش روشن خواهد شد و فعالیت ذهنی مداوم شما که بر اثر برنامه ای درست تنظیم شده است و در جهت هدف شما کار میکند، مشخص تر و فعالتر میشود.

این امر شما را با افرادی مرتبط میکند که هدف آنها یا شبیه هدف شما یا مکمل آن است. بدین ترتیب هرکدام حکم یک باتری را پیدا کرده و به مخزن نیروی شما متصل میشوند.

حتی هنگام خواب هم فعالیت ذهنی شما همچنان ادامه دارد و سعی میکند افکار نوینی در ذهن شما پدید آورد تا شما به هنگام بیداری از آن استفاده کنید.

ذهن ناخودآگاه شما بدون اینکه در طول شب به خواب برود فعالیت خود را دنبال میکند و مظهر این فعالیت رویاست، روایی که مهم ترین خصیصه آن پروش افکار و نشان دادن احساسات قبل از بروز آن است. رویایی که میتواند اشخاص را تا دوردست ها ببرد.

هنگامی که در حال اندیشیدن درباره نقشه ای یا تجسم ذهنی آن به خواب میروید یا با فکر مشکلی شب را آغاز میکنید مکانیسم های ظریف مغز شما در تمام طول شب به حرکت و فعالیت در جهت منافع شما ادامه میدهد. بنابرین شب مشاور خوبی است.

افکاری که هنگام قطع خواب یا بامدادان به هنگام بیداری به ذهنتان خطور میکنند را یادداشت کنید. اگر هم راه حل مشکل شما به ذهنتان خطور نکرد اگر مصمم باشید به هر قیمت که شده به راه حل مشکل خود دست می یابید و دیر یا زود این راه حل در اندیشه های شما آشکار میشود.

بنابراین بدون توقع خیلی زیاد به امید به وقوع اتفاقات اعجاب انگیز و جدای از تلاش و نظارت و مراقبت دائم از خود به امکانات نامرئی خود اعتماد داشته باشید.

منبع: کتاب مانیتیسم شخصی – اثر پل ژاگو

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید