کالری چیست؟

امروزه بسیاری از مردم مراقب حفظ کالری بدن خود هستند. حتی رستوران هایی هستند که در طرف راست صورت غذا، مقدار کالری هر غذا را نیز برای مشتریان خود، نوشته اند.

برای اینکه بفهمیم کالری چه نقشی در بدن بازی می کند، باید نخست بطور کلی درباره ی تغذیه گفتگو کنیم.

علم هنوز نتوانسته است بفهمد که چگونه سلولهای بدن ما غذا را به انرژی تبدیل می کنند. همچنین ما هنوز نتوانسته ایم بفهمیم که چرا سلولهای بدن، برای انجام دادن کار خود، نیاز به  غذاهای معینی دارند و به همین دلیل می توانند از برخی غذاهای دیگر،  بکلی چشم بپوشند.

آنچه مسلم است اینکه غذا با اکسیژن هوا ترکیب و سپس بدین وسیله تجزیه و حل می شود؛ درست مانند بنزینی که در موتور اتومبیل، چون با اکسیژن هوا ترکیب می شود، از آن احتراق بوجود می آید.

اندازه گیری «سوخت بدن» بوسیله ی «کالری» انجام می شود.

یک گرم کالری یعنی آن مقدار حرارتی که چون به یک گرم آب بدهند، حرارتش را یک درجه ی سانتیگراد بالا می برد.

در ضمن، ما کالری بزرگ هم داریم که هزار برابر بزرگتر از کالری ایست که هم اکنون ذکر کردیم. در اندازه گیری مقدار انرژی غذاها، معمولا” واحد کالری بزرگ را بکار می برند. یعنی برای آنکه بدانیم فلان غذا چه مقدار انرژی در بدن ما تولید می کند،ارزش کالری بزرگ آن را اندازه گیری می کنند.

هر غذایی که در بدن ما می سوزد، مقداری انرژی تولید می کند. برای مثال، یک گرم پروتئین 4 کالری و یک گرم چربی 9 کالری انرژی در بدن ما پدید می آورند.

بدن چه مقدار کالری نیاز دارد؟

میزان نیازمندی بدن به کالری، با توجه به کاری که می خواهد انجام دهد، تعیین می شود. برای مثال، شخصی که در حدود 65 کیلو وزن دارد در حال استراحت 1680 کالری در روز، او را بس است. ولی اگر کار سبکی داشته باشد به 3360 کالری نیاز پیدا می کند و اگر کار سنگین انجام دهد، باید 6720 کالری به بدن او برسد.

کودکان بیش از بزرگسالان به کالری احتیاج دارند، زیرا در بزرگسالان سوخت کالری کندتر از کودک صورت می گیرد.

در زمستان، نیاز ما به کالری بیشتر از فصل تابستان است.

بدن سوخت خود را در حال طبیعی، از مواد زیر تأمین می کند:

1 _ ئیدراتهای کربن       2 _ نشاسته       3 _ قند

حال اگر ما مقداری بیشتر از آنچه که نیازمندیم سوخت وارد بدن کنیم چه امری رخ می دهد؟

در چنین هنگام، بدن آنچه را که احتیاج دارد مصرف می کند و بقیه را برای آینده ذخیره می کند. بدن می تواند تا یک سوم از مقدار کالری را که همیشه لازم دارد در خود ذخیره کند. اما زائد بر آن تبدیل به چربی می شود.

از این رو ما لازم است که پیوسته مراقب کالری بدن خود باشیم.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد سوم

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید