کتاب الماس سوترا چیست؟

این کتاب یکی از متون مهم و مرکزی بودیسم ماهایانا است که شامل گفت‌وگوهایی بین بودا و شاگردش، سابهوتی، در مورد حقیقت واقعیت و راه روشنگری است. این کتاب به زبان سانسکریت نوشته شده و نام اصلی آن پراجناپارامیتا هریدایاسوترا است که به معنی سوترای قلب حکمتی فراتر است.

این کتاب با تأکید بر عدم وجود ذات ثابت و دائم در هیچ چیز، دوگانه‌گرایی و توهم را رد می‌کند و نشان می‌دهد که همه چیز خالی از خود (شونیاتا) است. این کتاب همچنین به بودیساتواها، یعنی موجوداتی که به دنبال روشنگری برای خود و دیگران هستند، راهنمایی می‌کند که چگونه با عمل به شش فضیلت (پارامیتا)، مانند دانش، عدالت، صبر، تلاش، تأمل و حکمت، باید زندگی کنند. این کتاب چندین تفسیر و تعبیر دارد که در طول تاریخ توسط بسیاری از استادان و روحانیون بودایی ارائه شده‌اند.

پاسخی بدهید