کنترل آب توسط امیا

یکی از اجراهای جالب ایمان صدیقی با اسم مستعار امیا، کنترل آب بطری در حال ریزش است که در برنامه زنده نیمه شعبان سال 1396 در مقابل مردم از نمای نزدیک هم انجام شد.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید