یک روش ساده برای هیپنوتیزم کردن

یک روش ساده برای هیپنوتیزم کردن یک بیمار که پیش از این توسط فرد دیگری هیپنوز شده، دقیقا” تکرار اقداماتی است که پیش از این توسط هیپنوتیست قبلی صورت گرفته است. در این جریان درمانگر باید از سوژه بپرسد که هیپنوتیست قبلی برای قرار دادن او در شرایط خلسه ی هیپنوتیزمی دقیقا” چه کارهایی را انجام داده بود؟ برای مثال:

«تو گفتی زمانی که دندانپزشک تو دکتر x می خواست تو را هیپنوتیزم کند، از تو خواست که به پشت بر روی تخت یا یونیت دندان پزشکی بخوابی و ریلاکس کنی؟

_ خیلی خوب. لطفا” به پشت بر روی تخت بخواب و به همان صورت خودت را ریلاکس کن.

_ خوب، او اول به تو چی گفت؟

_ او به من گفت که دستت را به بالا بیاور و بر روی آن تمرکز کن.

_ خیلی خوب. همان کار را تکرار کن. حالا دستت را به بالا بیاور و بر روی آن تمرکز کن. همان طور که آن روز بر روی تخت دندان پزشکی آن را انجام دادی.

_پس از آن دکتر چه کاری انجام داد؟

_ او گفت که 3 تا نفس عمیق بکش

_ خیلی خوب، 3 تا نفس عمیق بکش.

_ یک _ دو _ سه

_ پس از آن دکتر چی گفت؟

_ او به من گفت که بر روی انگشت اشاره ات تمرکز کن و تمام بدنت را رها یا ریلاکس کن.

_ بعد چی شد؟ او لابد به تو گفت که دست تو به زودی خیلی سنگین می شود. بگذار که در این لحظه هم دستان تو به همان صورت سنگین شود. خب. پس از آن چی شد؟

_ لابد او به تو گفت که همان طور که دست تو سنگین و سنگین تر می شود، دست به آرامی پائین می آید و همراه با آن تو به خلسه ی عمیقی وارد می شوی.

_ خیلی خب. حالا همان طور که دست تو به آرامی به پائین می آید، تو نیز به همان تجربه ای می رسی که در دفعه ی پیش آن را تجربه کرده بودی. تو همراه با پائین آمدن دست، به همان حالت خلسه ی عمیق هم می رسی.»

این روش به همین صورت ادامه داده می شود تا سوژه به حالت هیپنوتیزمی عمیقی وارد شود. پس از این مقدمات، شما می توانید هر کار درمانی را که لازم بدانید انجام دهید. در گامهای قبلی و برای قرار گرفتن در خلسه ی هیپنوتیزمی دقیقا” همان کارهایی را انجام داد که پیش از این انجام داده بود.

به نظر ما، رابطه ی بیمار با پزشک قبلی در انجام این تکنیک بسیار مهم و کارساز است. اینکه بیمار پس از پایان جلسه با یک روحیه خوبی مطب او را ترک کرده باشد. لازم است که پیش از انجام این تکنیک یک شرح حال کامل و دقیقی از بیمار گرفته شود، زیرا اگر در نوبت پیشین بیمار با حالت عصبانیت مطب را ترک کرده باشد و یا به این نتیجه رسیده باشد که دندان پزشک به اندازه ی کافی و به خوبی برای او کار انجام نداده است، این رنجیدگی زمینه ای می تواند به صورت یک مقاومت عمل کند و از هیپنوتیزم شدن مجدد او با آن تکنیک جلوگیری کند.

منبع: کتاب روش های درمانی هیپنوتیزم – ترجمه: دکتر جمالیان

 

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید