10 اسم زیبا برگرفته از ایرانی باستان

با سلام، این بینگ است. من می‌توانم برای شما ۱۰ اسم زیبای جدید برگرفته از ایران باستان را معرفی کنم. این اسامی بر اساس معنی، تاریخ و منشأ آنها انتخاب شده‌اند. البته این فقط یک لیست نمونه است و شما می‌توانید با جستجو در وب سایت‌های مختلف، اسامی دیگری را هم پیدا کنید. برای مثال، شما می‌توانید از این سایت استفاده کنید که ۳۰۰ اسم جدید از اسامی اصیل ایرانی را فهرست کرده است.

لیست ۱۰ اسم زیبا برگرفته از ایران باستان به شرح زیر است:

  • آذین: تزئین، آرایش، نام فرماندهٔ لشکر بابک خرمدین
  • آروین: تجربه، آزمایش، آزمون
  • آفر: آتش، نام ماه نهم سال شمسی
  • آلِندا: از شاهان باستانی، نام گیلکی
  • آونگ: شبنم، نام کردی
  • ارغوان: نام درختی با گل و شکوفه‌های سرخ رنگ
  • ارژنگ: آرایش، کتاب مانی نقاش، دیوی که رستم در هفتخوان اورا کشت
  • ارسلان: شیر، دلیر و شجاع، نام پادشاه سلجوقی
  • ارنواز: نوازش شده، دختر جمشید شاه پیشدادی
  • افسانه: داستان، سرگذشت، حکایت گذشتگان
پاسخی بدهید