یوفوهای مثلثی بلژیک

همه چیز از اواخر سال 1989 ( 1368 ) آغاز شد و تا چند سال بعد هم ادامه پیدا کرد. آسمان کشور بلژیک در آن زمان، پر شده بود از نورهایی که در آرایشی مثلثی در پرواز بودند.

موج بلژیکی، آغاز داستان یوفوهای مثلثی شکل بود. حادثه‌ای که پس از گذشت سال‌ها همچنان یکی از بزرگ‎ترین مشاهدات تاریخ اشیای ناشناس پرنده به شمار می‌رود.

گاهی هواپیماهای جنگنده ی دولتی آن ها را دنبال می کردند و گاهی هم نیروهای ژاندارمری به دنبال آن ها راه می افتادند .

دولت بلژیک هم آشکارا با گروه های یوفولوژیست همکاری می کرد تا راز این مثلث ها را کشف کند.

یوفوشناسی یا یوفولوژی مطالعه گزارش‌ها، پرونده‌های بصری، شواهد فیزیکی، و دیگر پدیده‌های مرتبط با اشیاء ناشناسی پرنده یا به اختصار یوفوها (به انگلیسی: Unidentified flying objects، مخفف: UFO) هستند. یوفوها سوژه تحقیقات مختلفی در طول سال‌ها توسط دولت‌ها، گروه‌های مستقل، و دانشمندان بوده‌اند. اما یوفوشناسی، به عنوان یک رشته، توسط آکادمی دنیای علم رد شده‌است و شبه‌علم محسوب می‌شود.

هزاران نفر از شهروندان این کشور در طول بیش از دو سال، این نورهای ناشناخته را به چشم دیدند.

اطلاعات رادارهای نظامی آزادانه به اطلاع عموم مردم می رسید . واضح بود که این وضعیت ، بزرگترین پرونده ی تاریخ یوفولوژی اروپا یا شاید، جهان بوده است . با این حال، حتی بسیاری از یوفولوژیست های آماتور هم ممکن است چیزی در مورد آن ندانند.

بعدها هم مشخص شد تنها عکسی که از این مشاهده ها منتشر شده ، عکسی جعلی است . اما این چطور امکان دارد؟

به نظر می رسد جایی از کار، اشکال دارد، زیرا از یک طرف تعداد زیادی از مردم این نورها را دیده اند و از طرف دیگر، حتی یک عکس معتبر هم از آن در دست نیست.

پاسخی بدهید