تفاوت Below و Under در زبان انگلیسی

شاید برای کسانی که در حال یادگیری زبان انگلیسی هستند، سوال شده باشد که چه تفاوتی برین Below و Under وجود دارد؟

below به معنی پایین است و مربوط به ارتفاع می باشد.

یعنی زمانی که چیزی در ارتفاعی پایین تر از چیز دیگری باشد و جمله ی شما به این موضوع اشاره کند، باید از below استفاده کنید.

Under به معنی زیر است. زمانی که چیزی در زیر یک چیز است از Under استفاده میکنیم.

در تصویر بالا، گربه زیر تخت قرار دارد، پس از کلمه Under استفاده میکنیم.

اما در تصویر پایین، پسر در پایین برج قرار دارد (به معنای واقعی کلمه زیر آن نیست)، پس از کلمه Below استفاده میکنیم.

تفاوت زیر و پایین

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید