مرور برچسب ها

Below and under exercises

تفاوت Below و Under در زبان انگلیسی

شاید برای کسانی که در حال یادگیری زبان انگلیسی هستند، سوال شده باشد که چه تفاوتی برین Below و Under وجود دارد؟ below به معنی پایین است و مربوط به ارتفاع می باشد. یعنی زمانی که چیزی در ارتفاعی پایین تر از چیز دیگری باشد و جمله ی شما به این…