مرور دسته بندی

مهارت‌های فردی

از بین بردن عادات بد

حالا زمان نظافت خانه است. اتلاف وقت برای نگرانی ها و افکار بی فایده همیشه مرا متحیر کرده است. ما برنامه زندگی خود و تمام نکات مثبت و منفی همراه آن را برای یادگیری نکات جدید طراحی می کنیم. بنابراین، هنگامی که ردپای الگوهای رفتاری منفی را در…

مراقبت صوتی از حنجره

برای تمرین آواز به پرورش تمام و کمال صدا، تحت نظر یک استاد نیازمندیم. چنانچه بدون رعایت اصول یا تشخیص درست برای انتخاب قطعه مناسب، آواز بخوانیم، به پیشواز خطر رفته ایم و چه بسا اندام صوتی مان آسیب ببیند. از نوشیدن مایعات سرد یا بستنی،…

نفوذ کردن در دیگران

توانایی نفوذ در فکر و وضعیت روحی اطرافیان، بسیار مطلوب است. می توانیم با تشویق، انگیزش یا سرزنشی، تأثیر بیانشان را متزلزل کنیم. اگر ظاهرمان متقاعد کننده باشد و از قاعده هایی پیروی کنیم که بنابر آنها گفتار همچون تلقین، در ذهن می نشیند،…

دامنه وسعت زبان

برخی از کتابها، اگر بدرستی انتخاب شوند، شما را با ظرایف بی شمار زبان آشنا می کنند. برای مثال شما می توانید مفهوم دقت را از کتابهای علمی و رمان هایی دریابید که به شرح جزئیات می پردازند. نزد شاعران، شما به دنیای خیال و استعاره راه می یابید.…

چگونه در حضور جمع قدرتمندانه سخنرانی کنیم؟

اجبار صحبت کردن در برابر جمع های کم و بیش کثیر فقط برای افراد باتجربه پیش نمی آید. هر کسی ممکن است، حتی صرفا" به عنوان شاهد، به دادگاه احضار شود و این یکی از هزاران وضعیتی است که در آن مزیت آرامش، ایجاز و روشنی بیان به نیکی آشکار می شود. در…

چگونه در بحث و مجادله مقاوم و مسلط باشیم؟

برخورداری از شهامت، صراحت و دقت در جهت حفظ مواضع و نقطه نظرها در مشاجره ها و مباحثه های اجتناب ناپذیر، بی آنکه اجازه دهیم تسلیم یا مشوش شویم، چاشنی زندگی روزمره ماست. خوانندگان کتابهایم می دانند که یکی از معیارهای راستین من برای سلامت ذهن،…

لکنت زبان

اکثر الکنها هیچ گونه ناهنجاری کارکردی یا اندامی ندارند: آنها فقط زودرنج، حساس، کم رو و شکاک هستند و به دنبال ضربه ای روانی _ عصبی (وحشت، ترس، تهدید، اهانت) در گفتارشان اختلال ایجاد شده است. احساس حقارتی واقعی یا خیالی، افسردگی ناشی از مصیبت…

چگونه به روشنی و با دقت سخن بگوییم؟

کسی که بتواند به آسانی افکارش را بیان کند، در قدم نخست، احساس برتری می کند. از کودکانی که درسها را از بر می خوانند و در امتحان های شفاهی شرکت می کنند تا بزرگسالانی که بنابر شرایط مختلف، مدام ملزم به برقراری ارتباطات لفظی هستند، همه به آزادی…

عدالت چیست؟

عدالت به معنای دادگر بودن، انصاف داشتن، دادگری است و عدالت اجتماعی عدالتی است که همه افراد جامعه از آن برخوردار باشند. عدالت در اصطلاح فقهی صفت کسی‌ست که گناه کبیره نکند و بر گناه صغیره اصرار نورزد. مفهوم عدالت از مفهوم آزادی پیچیده‌تر است…

چگونه مخاطبان را جذب کنیم؟

براستی این خواستی به حق است که در هر گفتگویی بخواهیم به شیوه ای آبرومند و جذاب شرکت جوییم. عده ای حتی اگر موانعی را که تأثیرپذیری بر سر راهشان می گذارد رها کنند باز به راحتی از عهده آن برنمی آیند. اگر مسئله ای را در حضورشان مطرح کنیم…