مرور دسته بندی

عجایب جهان

مجسمه های جزیره ایستر

در جزیره ایستر واقع در اقیانوس آرام حدود هزار مجسمه سنگی وجود دارد. 288 تای آنها به صورت ایستاده پشت به دریا ایستاده اند. این مجسمه ها موآی نام دارند. از زمان کشف آنها توسط اروپاییان در سال 1722 میلادی تاکنون به عنوان معمایی اسرارآمیز…

ماجرای عجیب متوقف شدن ساعت ها

ساعت های متوقف شده : ساعت هایی که بعد از مرگ صاحبشان از کار ایستادند! یکی از پدیده های عجیب درمورد ساعت هایی است که در زمان فوت صاحبشان یا مدت کوتاهی بعد از مرگ آنها از کار افتاده اند. این مورد برای تعداد محدودی از ساعت هایی که برای…