راز پرواز کریس آنجل

راز مشهورترین پرواز کریس آنجل توسط شعبده بازی حرفه ای به نام وال والنتینو لو رفت! البته قبلا هم برخی از انواع پرواز ساده تر کریس آنجل توسط دیگران لو رفته بود.

البته کریس انجل در مصاحبه های متعدد اعلام کرده است که مدعی داشتن هیچ قدرت فرابشری نیست و کارهایش شعبده و تردستی و بلدکاری هستند.

کلیپ را با دقت تماشا کنید.

 

پاسخی بدهید