آیا ویدیوی مرگ یوتیوبر در حین میکاپ واقعی بود؟

یک ویدیوی جنجالی در سال 2014 در یوتیوب منتشر شد با نام: girl goes psycho during makeup tutorial که در این ویدیو یک زن در حال ضبط ویدیویی برای آموزش میکاپ صورت است.

او در مانیتور تصویری میبیند و یکهو انگار تسخیر میشود و سرش را به شدت چندین بار به مانیتور میکوبد و پیشانی اش ترک خورده و چشمش هم آسیب میبیند و انگار میمیرد.

البته من بعد از دیدن این ویدیو، از روی گریم پیشانی و اینکه قبل اینکه پیشانی اش اینطور بشود، به مانیتور برخورد میکند و به این بهانه تصویر سیاه میشود، فهمیدم که در این لحظه دوربین کات شده و گریم پیشانی روی او انجام شده و بعد به عقب رفته است. (گریم پیشانی آسیب دیده، اغراق شده بود.)

اما عده بسیاری از مردم آن را باور کردند و میخواستند بدانند که آیا او مرده است؟

در حقیقت این یک حقه برای گرفتن بازدید بود. بعد از مدتی خود این دختر که Nakia Secrest نام دارد، یک توییت زد! او گفت یک میلیون بازدید گرفته است.

دختر تسخیر شده

این زن یک بازیگر امریکایی هست و بعد از آن ماجرا چندین سفر و کار بازیگری انجام داده است.

 ناکیا سیکرست

پاسخی بدهید