مرور برچسب ها

PlagScan

بهترین روش تشخیص کپی بودن محتوا

برای تشخیص اینکه یک محتوای نوشته شده کپی است یا یونیک راه هایی وجود دارد که در این مقاله به شما معرفی میشود. چرا این موضوع اهمیت دارد؟ ممکن است شما از کسی خواسته باشید که برایتان محتوایی بنویسد یا اینکه برای سایت شما تولید محتوا انجام…