اثر تمرکز 5 ثانیه ای روی خواسته‌ها و آرزوها

قانون اثر 5 ثانیه ای چگونه تمرکز و شهامت شما را بالا میبرد؟

شهامت یعنی قابلیت انجام کارهایی که به نظر دشوار ، ترسناک یا نامطمئن می آیند.

این طور نیست که شهامت را تنها بین عده ای خاص تقسیم کرده باشند.

شهامت در وجود همه مان قرار دارد و منتظر است تا کشفش کنیم.

یک لحظه شهامت می تواند روزتان را متحول کند.

یک روز می تواند زندگی تان را متحول کند.

و یک زندگی می تواند دنیا را متحول کند.

شهامت ، چیزی که حقیقت وجودی تان را آشکار می کند.

یعنی عظیم ترین نسخه شما.

شهامت تان را کشف کنید تا از آن طریق هرآنچه رویایش را در سر دارید به انجام رسانده و تجربه کنید.

بله، حتی اگر رویایتان متحول کردن دنیا باشد.

اگر به دنبال کسی می گردید که زندگی تان را متحول کند، توی آینه نگاه کنید.

قرار است چیزی جالب توجه یاد بگیرید؛ متحول کردن زندگی تان فقط پنج ثانیه زمان نیاز دارد.

شبیه شعارهای تبلیغاتی است، نه؟

اما اینطور نیست.

این نوعی علم است.

شما هربار با تصمیمی پنج ثانیه ای زندگی تان را تغییر میدهید.

در واقع این تنها روش موجود برای متحول شدن شماست.

این داستان واقعی قانون 5 ثانیه ای است.

این قانون چیست و چگونه کار میکند ؟ و چگونه زندگی مردم را در سرتاسر دنیا متحول کرده است؟

داستان پیدایش اثر 5 ثانیه ای

یادگیری این قانون راحت و تاثیر آن شگرفت است.

وقتی آن را یاد بگیرید می توانید بلافاصله به کارگیری آن را آغاز کنید.

به شما کمک می کند تا با شهامت و اعتماد به نفس هر روزه زندگی کنید، عشق بورزید، کار کنید و حرف بزنید.

کافیست یک بار قانون را به کار ببندید تا برای همیشه آماده به خدمت تان باشد.

قانون پنج ثانیه ای را در برهه ای از زندگی ام که همه چیز داشت از هم می پاشید، خلق کردم.

زندگی زناشویی، وضعیت مالی، حرفه و عزت نفس، همه و همه در بدترین شرایط قرار داشتند.

مشکلاتم به حدی بزرگ به نظر می رسیدند که حتی صبح ها از رختخواب بیرون آمدن برایم مثل جان کندن سخت بود.

اینجا بود که قانون پا به عرصه وجود گذاشت.

این قانون را ابداع کردم تا عادت فشردن دکمه تکرار زنگ ساعت را ترک کنم.

وقتی هفت سال قبل قانون را برای بار اول به کار بستم اولش به نظرم احمقانه و مسخره آمد.

آن موقع اصلا نمی دانستم تکنیک فراشناختی قدرتمندی ابداع کرده ام که تمام جنبه های زندگی ، کار و احساسم به خودم را متحول خواهد کرد.

آنچه بعد از کشف قانون پنج ثانیه ای و قدرت تصمیم های پنج ثانیه ای در زندگی ام اتفاق افتاد باورکردنی نیست.

بعد از آن نه تنها از رختخواب بلند شدم، بلکه زندگی ام را به کل خانه تکانی کردم.

از این ابزار قدرتمند برای تحت کنترل گرفتن و بهبود بخشیدن همه چیز استفاده کردم.

وضعیتم از چک های برگشتی به درآمد هفت رقمی و از مشاجره با همسرم به جشن گرفتن 20 سال زندگی مشترک رسید.

توانستم تشویشم را درمان کنم.

دو کسب و کار را پایه گذاری کنم و به مرحله فروش برسانم.

از سوی شبکه CNN و مجله موفقیت دعوت به کار شوم و به اینجا برسم که در حال حاضر یکی از پرمخاطب ترین سخنرانان انگیزشی سراسر دنیا هستم.

در تمام عمرم هرگز به این حد احساس کنترل بر زندگی، شادی و آزادی نداشته ام.

قانون اثر 5 ثانیه ای چیست؟

قانون 5 ثانیه ای همه چیز را متحول کرد، آن هم تنها از طریق آموختن یک چیز به من : اینکه چگونه می شود تغییر کرد.

با استفاده از قانون، تمایلم به فکر کردن بیش از حد روی کوچک ترین حرکاتم به اشتیاق برای اقدام تبدیل شد.

به من آموخت چگونه شک را کنار گذاشته و به خودم، ایده هایم و توانایی هایم باور پیدا کنم.

همچنین استقامتی درونی به من داد تا به فردی بهتر و شادتر نه برای دیگران بلکه برای خودم تبدیل شوم.

قانون می تواند همان کار را برای شما هم بکند.

به همین دلیل است که برای اشتراک گذاشتن آن با شما اینقدر هیجان دارم.

شاید قانون را من خلق کرده باشم اما داستان های اثربخشی اش تنها مال من نیست.

در این کتاب با افرادی از سراسر دنیا از تمام طبقات اجتماع آشنا می شوید که قانون را به طرق مختلف و در مسائل بزرگ و کوچک به کار بسته و سکان زندگی را به دست گرفته اند.

تجربیات مختلف آنها به شما کمک میکند تا درک کنید و زمینه های کاربرد قانون و نتایجش بی شمارند.

قانون پنج ثانیه ای فقط و فقط روی یک چیز جواب میدهد، روی شما !

شما عظمت را درون خودتان دارید.

حتی در بدترین و ضعیف ترین حالات، عظمت همان جاست، در درون شما.

تنها کاری که قانون می کند این است که وضوح لازم برای شنیدن آوای عظمت و شهامت لازم برای اقدام کردن به پشتیبانی آن را به شما میدهد.

با استفاده از اثر 5 ثانیه ای ، شهامت لازم برای انجام کارهایی که سالها وقت صرف فکر کردن و بهانه تراشی برای انجام ندادنشان کرده بودم را پیدا کردم.

اگر برگردید و به زندگی تان نگاه کنید و روی برخی از مهم ترین لحظات آن دقیق شوید، تضمین میکنم که سرنوشت‌ساز‌ترین تصمیم هایتان را کاملا از روی غریزه گرفته اید.

ظرف مدت پنج ثانیه، شما کاری را انجام داده اید که من ازش با عنوان تصمیم قلبی یاد میکنم.

یعنی ترس هایتان را نادیده گرفته اید و به شهامت و اعتماد به نفس تان اجازه داده اید به جایتان حرف بزنند.

شهامت چیست؟

پنج ثانیه شهامت این همه تفاوت ایجاد میکند.

شهامت یعنی چی؟

شهامت یعنی قابلیت انجام کاری که دشوار یا ترسناک است.

قدم گذاشتن به بیرون از منطقه آسایش.

به اشتراک گذاشتن، نشان دادن و حرف زدن درباره ایده ها.

ثابت قدم ماندن روی باورها و ارزش ها.

و برخی روزها … بیرون آمدن از رختخواب.

شنیدن ندای درونی، نقطه عطف زندگی ام بود.

مغز و بدن شما علامت هایی برایتان ارسال میکنند که بیدار شو و توجه کن!

حس های غریزی تان ممکن است در آن لحظه احمقانه و مسخره به نظر برسند،

اما وقتی با اقدام عامدانه تکریم شان میکنید زندگی تان را متحول میکنند.

اهمیت اقدام کردن براساس غریزه خیلی بیشتر از این جمله معروف است که به ندای درونت اعتماد کن.

وقتی هدفی برای خود تعیین میکنید، مغزتان فهرستی از اقدامات لازم برای آن هدف تهیه میکند.

هربار که نزدیک چیزهایی میشوید که میتوانند برای نیل به آن هدف یاری تان کنند، مغزتان موتور غریزه تان را روشن کرده و علامتی برایتان ارسال میکند که به تحقق آن هدف نزدیک تر شوید.

همانطور که تاریخ به ما اثبات کرده، کسی نمی داند چه وقت بزرگ ترین الهامات به ذهن ما می نشیند.

بسیاری از اختراعات مهم بشر دقیقا به همین روش پا به عرصه وجود گذاشتند.

وقتی صحبت به اهداف ، رویاها و متحول کردن زندگی تان می رسد باید روی ندای درونی‌تان حساب باز کنید.

این حساب باز کردن از آنجا شروع میشود که ندای غریزه در جهت تغییر را بشنوید و آن را با اقدام تکریم کنید.

آموزش اثر پنج ثانیه ای :

درست در همان لحظه ای که ندای غریزه به شما میگوید کاری را در جهت نیل به هدفتان انجام بدهید باید از 5 تا یک معکوس شمرده و بلافاصله به صورت فیزیکی اقدامی در آن جهت بکنید.

وگرنه مغزتان جلوی شما را خواهد گرفت.

شمارش معکوس از آن جهت بسیار اهمیت دارد که ذهن تان را از بهانه تراشی منحرف و روی حرکت درجهتی نو متمرکز میکند.

ماجرا به همین سادگی است…

منبع: کتاب قانون 5 ثانیه ای ؛ روشی برای متحول کردن زندگی، کار و اعتماد به نفس با شهامت هر روزه / نوشته: مل رابینز / ترجمه : رضا اسکندری آذر

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید