راز راه رفتن روی آب توسط شعبده بازان

راه رفتن روی آب یکی از اجراهای جالب کریس آنجل و سایر شعبده بازان مشهور مانند داینامو بود. راز آن توسط یک شعبده باز مشهور به نام وال والنتینو لو رفت!

البته بعد از اینکه راز این اجرا لو رفت، شعبده بازان بیشتری در سراسر جهان توانستند آن را انجام بدهند!

ماجرا از این قرار بود که میزهای شیشه‌ای داخل آب قرار میدادند. اگر فکر میکنید که شیشه داخل آب حتما دیده میشود، باید به شما بگوییم که سخت در اشتباه هستید.

شیشه داخل آب دیده نمیشود و سطح شیشه هم چند میلیمتر از آب پایین‌تر قرار میدهند تا کمی آب روی آن را بپوشاند و هم دیده نشود و هم اینکه وقتی روی آب راه میروند، کمی در آب فرو بروند تا نمایش واقعی‌تر به نظر برسد.

در تصویر زیر داینامو و دو شعبده باز دیگر را در حال اجرای شعبده راه رفتن روی آب میبینید.

راز راه رفتن روی آب با شیشه راه رفتن روی آب

راه رفتن روی آب اگرچه عجیب به نظر میرسد اما راز ساده‌ای دارد و با امکانات کمی، قابل اجراست.

در تصویر زیر والنتینو را مشاهده میکنید که این کار را انجام داد. او شعبده بازی‌های مشهور را انجام داده و سپس با نشان داده پشت صحنه‌های کار، راز آن را لو میدهد.

هدف او از این کار، جلوگیری از فریب مردم توسط شعبده بازان و وادار کردن شعبده بازان به اجراهای بهتر است!

والنتینو به شعبده باز نقاب دار هم مشهور است. چون در ابتدا چهره خود را مخفی کرده بود و ماسک به چهره میزد تا شعبده بازان مشهور نفهمند که چه کسی در حال لو دادن رازهای بزرگ آنهاست.

راز راه رفتن روی آب

وال والنتینو

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید