گرگینه چیست؟ آیا گرگینه وجود دارد؟

گرگینه یا موجودی به شکل گرگ و آدم یکی از خرافات اروپاییان است و به آن شکل که در فیلم ها دیده اید ، وجود خارجی ندارد اما نوعی بیماری روانی به این شکل وجود دارد.

در داستانها و فیلم ها گرگینه ها در واقع آدم هایی ظاهرا کاملا معمولی هستند که وقتی ماه کامل شده تغییر شکل داده و به شکل گرگ در می آیند، این روند ترسناک و دردناک است.

جالب است که در داستان های هزار و یک شب هم موجودی شبیه گرگینه وجود دارد.

آیا گرگینه دیده شده است؟

نوعی از گزارش مربوط به گرگینگی در شرق و غرب دیده شده است.

افرادی بوده اند که احساس میکرده اند گرگینه شده اند و این حالت آنها فقط مختص ماه کامل نبوده و کلا دچار چنین مشکلی شده اند.

هرچند که پزشکان از نظر ظاهری تغییری در این اشخاص نمیدیدند اما آنها تصور میکردند که دندان های نیش بلندتر شده یا موهای بدنشان زیاد شده است و به خوردن گوشت خام نیاز دارند.

پزشکان آن را نوعی بیماری روانی اعلام کرده اند.

در ایران هم زکریای رازی در سده چهارم هجری، گرگینگی را گونه‌ای بیماری روانی دانسته‌است.

این یک اختلال روانی نادر است و با علامت توهم و هذیان تبدیل شدن به گرگ همراه است.

از نظر علمی هم گرگینه شدن امکان پذیر نیست، مگر همان جنبه های روانی داشته باشد و یا اینکه در آینده با دستکاری های ژنتیکی بتوانند به چنین چیزی تقریبا دست پیدا کنند.

در گذشته به علت ناقص بودن علم و آگاهی کم مردم، انواع و اقسام خرافات وجود داشت.

این خرافات کم کم با پیشرفت علم و علمی تر شدن جوامع کمتر شده اند اما بسیاری از باورهای قدیمی و یا خرافات قدیمی ممکن است در آینده با کمک علم ممکن شوند.

 

پاسخی بدهید