آموزش تله پاتی گروهی

لینک ورود به بازی همستر

هریک از ما به صورت ناخودآگاه در رابطه ای نامرئی با کسانی به سر میبریم که افکار، تمایلات و اشتیاق هایشان مکمل یا شبیه به ماست.

هنگامی که چند فرد با هماهنگی قصد و منظوری را دنبال کنند، نوعی باتری روحی با تاثیر خاص را تشکیل میدهند که هر اندازه ساکت و پنهان بماند قدرت آن بیشتر خواهد بود.

جریانی که توسط دایره کوچکی از افراد کاملا متحد و موافق با هم انتشار می یابد دارای ارزش غیرقابل تخمین و بسیار قوی است.

ایجاد افکار پاک و خالص که به شکل مشترک منتشر شود، جستجو برای حقیقت و میل به خوبی همه گیر، ذهن را خالص و پاک میسازد، انرژی را افزایش میدهد، از ایجاد غم و اندوه جلوگیری میکند و سلامتی را بهبود می بخشد.

پراکندگی و بی فعالیتی، منشأهای روحی را حتی در میان با استعدادترین افراد نیز از بین میبرد.

هر تجمعی از افراد که در آن دروغی گفته شود یا معامله ای با فریب انجام شود یا انگیزه روانی افراد را در جهت خشم و دشمنی همراه کند، منبع انرژی منفی و تاریک است و برای مقابله و مقاومت دربرابر این آلودگی به نیروهای شدید و دائمی نیاز است.

معمولا بسیاری از افراد در میان نیروهای منفی گرفتار شده و زیر بار سنگین از پا در می آیند.

حتما تا به حال متوجه شده اید که وقتی شهر را ترک می کنید و در ییلاقی اقامت میکنید تا چه حد از آلودگی ها آزاد میشوید.

چون ما با نیروهای فکری نامرئی احاطه شده ایم، جستجو برای حضور در میان کسانی که طبیعی بوده و دارای گرایش های صحیحی هستند یک ضرورت است. در غالب اوقات متحد شدن با گروهی که به این شکل ترکیب شده اند، به وسیله یک جمع با اعتقاد واحد باعث ایجاد جریان فکری صاف و روشن می گردد.

از طریق چنین همکاری، هر یک از اعضای گروه، قدرت بیشتری برای قرار گرفتن در محل امن از حملات مضر و انرژی های منفی محیط اطراف خود خواهند داشت.

به این ترتیب زنجیره ای تشکیل می شود که هر یک از شرکت کنندگان را به طبقات معنوی تر، خالص تر و قوی تر سوق خواهد داد.

رفتار ما برحسب جهتی که افکارمان در خود دارند، ما را به یک جمع روانی مناسب یا به یک هماهنگی با نیروهای مختل کننده ملحق می سازد.

قبل از هرچیز باید توجه داشت انرژی جمعی و نیرویی که از تک تک افکار افراد یک گروه ایجاد میشود روی خود افراد هم تاثیر میگذارد، به قول معروف: آن چیزی که برای خودت نمی پسندی برای دیگران هم نپسند. یعنی اگر گروهی خشم و دشمنی را انتشار دهد خودش نیز تحت تاثیر آن قرار میگیرد.

مادرترزا جمله جالبی در این زمینه دارد:

اگر راهپیمایی برای صلح بود مرا خبر کنید، ولی اگر برای نه به جنگ بود، نمی آیم!”

یک فرد عادی ممکن است فکر کند که چه تفاوتی بین این دو وجود دارد؟ نه به جنگ مگر همان صلح نیست؟

تشکیل جمعی از مردم برای اعلام صلح، تولید انرژی مثبت و صلح میکند. اما تشکیل جمعی برای نه به جنگ، ذهن ها را متوجه جنگ و خشونت میکند.

اگر شما در طی روز جملاتی که برانگیزاننده شهوت هستند را به صورت منفی به خود بگویید، چه اتفاقی می افتد؟ یعنی اگر ابتدای هر جمله یک نه بیاورید یا فعل را منفی کنید.

جالب است که شهوت شما برانگیخته میشود. درصورتی که شما از نهی و افعال منفی استفاده کرده اید.

دقیقا شبیه این است که کسی جلوی شما بگوید لواشک نخور، لواشک دهانت را آب نمی اندازد، لواشک ترش نخور، نه به لواشک ترش!

افعال منفی در این جملات هیچ تاثیری ندارند و شما دهانتان آب می افتد و اگر امکانش باشد لواشک هم میخورید.

در مورد نه به خشونت هم اینطور است و خشونت را ترویج میدهد و خشونت را عادی میکند. پس باید این نکته را بدانید که ذهن را روی چیزهای مثبت و خوب متمرکز کنید. در واقع روی چیزی که میخواهید تمرکز کنید نه روی چیزی که نمی خواهید.

روش انجام تله پاتی یا مراقبه گروهی:

برای اینکه در تله پاتی گروهی بتوان به هدف مورد نظر رسید باید طبق موارد زیر عمل کرد:

  • هر یک از شرکت کنندگان باید قوانین تاثیرگذاری کلمات و هدف تمرین را بشناسند.
  • در هر جمع حداقل یکی از اعضا باید تجربه تله پاتی داشته باشد.
  • منظور و قصد تمرین باید مورد علاقه تمام شرکت کنندگان باشد.
  • تمام اعضا قادر به رعایت سکوت باشند. (حرف زدن، انرژی روحی را پراکنده میکند.)
  • توسط رهبر گروه ساخت تصویر ذهنی انجام شده و همگی روی آن تمرکز میکنند.
  • جلسات منظم باید تا زمانی که تغییرات را احساس کنید ادامه داده شوند.
  • در روزهایی که هر یک از اعضا نتوانستند در جمع حضور پیدا کنند باید در همان زمانِ تمرین، در سکوت قرار گرفته و از راه دور تلاش روانی خود را مطابق برنامه انجام دهند.

دقت داشته باشید که هدف تمرین باید درست و پاک باشد. اگر موضوعی بد و منفی باشد ممکن است انرژی منفی را جذب اعضای تمرین کند و اتفاق بدی برای هریک از اعضا رخ دهد که به آن کیفر خود به خود میگویند و میزان آن متناسب با قدرت اعمال شده است.

طی جلسات بعدی رهبریت گروه میتواند تغییر کند اما همیشه فردی که از نظر تجربه و احساس از بقیه مناسب تر است را انتخاب کنید.

برای نوشتن این مقاله از کتاب: تاثیر از فاصله پل ژاگو، ترجمه ساعد زمان، کمک گرفته شده است.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید