آموزش سوال پرسیدن از ضمیر برتر

در ویدیوی زیر به شما آموزش داده میشود که چطور با ضمیر برتر ارتباط برقرار کنید:

پاسخی بدهید