استیگماتا چیه؟

زخم ها یا آثاری بر سینه، دست، پا، یا پهلو شبیه جراحاتی که عیسی مسیح در هنگام مصلوب شدن متحمل شده است، شخصی که دچار استیگماتا می شود روی شانه حالت کوفتگی احساس می کند که به خاطر حمل صلیب به وجود آمده یا آثار شلاق و آثار تاجی از خار بر روی پیشانی. معروف است که سن فرانسیس و سیصد نفر از مقدسین مسیحی دچار استیگماتا شده اند. اما کلیسای کاتولیک رم که همه ی افراد استیگماتیک از آنجا آمده است، از مدتها پیش نگرشی بسیار احتیاط آمیز به این پدیده داشته است. گرایش جدید در عصر حاضر بر این است که استیگماتا و سایر پدیده های شگرف فیزیکی عارفانه را به تلقین نسبت دهند. مشهورترین «استیگماتیک» قرن حاضر، خانم ترزانیومن و پادرپیو می باشند.

منبع: کتاب سفر به ماوراء – تالیف: ریچارد کاوندیش – جی بی راین

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید