اسرار ابوالهول چیست؟

ابوالهول بزرگ در صحرای مصر نشسته است، محل آن در حدود هشت میلی قاهره است و سه هرم بزرگ غزه را نگهبانی می نماید. این مجسمه هیولای است که از سنگ ساخته شده و صورت انسانی دارد و بدن آن شیری لمیده است. پنجه های جلویی خود را به طرف جلو دراز کرده است. در حالی که بدن آن به زمختی سنگ تراشی شده، سر آن را با دقت و ظرافت از سنگ تراشیده اند چشمهای آن عجیب است و منظره ای دارد که برای هیچکس وصف آن میسر نیست. این چشمها به حالتی صوفیانه و عمیق به بیابان مصر خیره شده اند.

ارتفاع مجسمه بیشتر از 60 فوت و دارای 189 فوت طول می باشد و عقیده عموم بر این است که ابوالهول حداقل پنج هزار سال عمر دارد! اما چرا آن را ساختند؟ سندی بدست آمده که در جایگاهی لای پنجه های این هیولا کشف شده است. این سند عبارت از کتبیه ایست که به فرمان دو فرعون قدیمی مصر نوشته شده است. که در آن ذکر شده است که ابوالهول بصورت یکی از اشکال خدای خورشید به اسم هارماکیس ساخته شده و نیز در آن سند اضافه شده است که منظور از ساختن ابوالهول دور کردن شیاطین از قبرستان های اطراف اهرام می باشد.

به غیر از ابوالهول بزرگ غزه، ابوالهول های دیگری هم در مصر وجود دارد که سر آنها شبیه سر فراعنه مصر می باشد. در کتیبه های مذهبی مصری، ابوالهول، به معنی خداوند آمده است. در مذاهب اولیه، چنین معتقد بودند که فرعون مظهر قدرت و زیرکی موجودات مختلف می باشد. وی این قدرت را با بتن کردن پوست آنها و بسر گذاشتن سر آنها بدست می آورد. بنابراین، سنگ تراشان مصری مجسمه ی خدایان و فراعنه خود را به صورت نیمه انسان و نیمه حیوان درست می کردند.

فکر ساختن ابوالهول، از مصر به سایر تمدن ها هم سرایت کرده است. مثل آشور و یونان. در این نواحی، ابوالهول، معمولا” با بال نشان داده می شدند. در آشور مجسمه ابوالهول مذکر بود ولی در یونان سر آنها به شکل سر زن ساخته می شد. در هر حال، کلمه ی اسفینکس که همان ابوالهول باشد از یونان گرفته شده است.

یونانیان ظاهرا” ابوالهول را چیزی شبیه به آنچه که ما در مورد اژدها فکر می کنیم تصور می کرده اند. ممکنست امروز صورت اژدها را برای تجسم یک قوه مخرب ترسیم کنیم، ولی در واقع هیچگاه بوجود اژدها عقیده نداریم.

یونانی ها درباره ابوالهول افسانه ای داشته اند که وی بر فراز صخره زندگی می کرده و هر مسافری را که به معمای او پاسخ نمی گفت به قتل می رساند: سؤال این بوده است که چه چیز است که صبح چهار پا راه می رود، ظهر با دو پا و شب با سه پا حرکت می کند؟ تنها اودیپوس موفق به جواب دادن شد و چنین گفت: این موجود انسان است، که هنگام کودکی با دست و پا روی زمین می خزد، بعد که به جوانی می رسد روی دو پا راه می رود و هنگام پیری عصا بدست می گیرد و در حقیقت دارای سه پاست. این جواب صحیح بود و در نتیجه ابوالهول طبق قراری که بسته بود خود را از صخره پرت کرد و تلف شد.

منبع: کتاب به من  بگو چرا – جلد 7

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید