اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی کدامند؟

اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی عبارتند از:

 • اصطلاحات روزمره: این اصطلاحات در مکالمات روزمره استفاده می‌شوند و برای برقراری ارتباط با دیگران ضروری هستند. برخی از اصطلاحات روزمره رایج عبارتند از:
  • How are you? (چطوری؟)
  • Nice to meet you. (خوش‌وقت شدم.)
  • See you later. (بعداً می‌بینمت.)
  • I don’t know. (نمی‌دانم.)
  • I’m fine. (خوبم.)
 • اصطلاحات عامیانه: این اصطلاحات در گفتار محاوره‌ای استفاده می‌شوند و ممکن است در مکالمات رسمی مناسب نباشند. برخی از اصطلاحات عامیانه رایج عبارتند از:
  • What’s up? (حالت چطوره؟)
  • Cool. (باحال.)
  • Awesome. (عالیه.)
  • That’s so lame. (واقعاً مسخره است.)
  • I’m so tired. (خیلی خسته‌ام.)
 • اصطلاحات تخصصی: این اصطلاحات در زمینه‌های خاص استفاده می‌شوند، مانند فناوری، پزشکی، یا تجارت. برخی از اصطلاحات تخصصی رایج عبارتند از:
  • Software (نرم‌افزار)
  • Hardware (سخت‌افزار)
  • Virus (ویروس)
  • Cancer (سرطان)
  • Business (کسب‌وکار)

در اینجا چند اصطلاح رایج در زبان انگلیسی آورده شده است:

 • I’m on my way. (من دارم می‌آیم.)
 • I’ll be right back. (زود برمی‌گردم.)
 • I’m not sure. (مطمئن نیستم.)
 • I’m not feeling well. (حالم خوب نیست.)
 • I need help. (کمک می‌خوام.)
 • Thank you. (با تشکر.)
 • You’re welcome. (خواهش می‌کنم.)
 • I’m sorry. (متاسفم.)
 • It’s okay. (اشکالی نداره.)

یادگیری اصطلاحات رایج زبان انگلیسی به شما کمک می‌کند تا به‌طور طبیعی‌تر و روان‌تر صحبت کنید.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید