افراد معروف با توانایی ماورالطبیعی

افراد زیادی هستند که ادعا می کنند توانایی های ماوراء طبیعی دارند. برخی از آنها به خاطر ادعاهای خود مشهور شده اند، در حالی که برخی دیگر ترجیح می دهند زندگی خود را خصوصی نگه دارند.

در اینجا چند نمونه از افراد معروف با ادعاهای توانایی های ماوراء طبیعی آورده شده است:

  • یوگی بابا، یک عارف هندی، ادعا می کرد که می تواند اجسام را با قدرت ذهن خود حرکت دهد، بیماری ها را شفا دهد و آینده را پیش بینی کند.
  • ادگار کییس، یک مدیوم آمریکایی، ادعا می کرد که می تواند با ارواح ارتباط برقرار کند و اطلاعات پنهان را به دست آورد.
  • نوستراداموس، یک پیشگو فرانسوی، ادعا می کرد که می تواند آینده را پیش بینی کند.
  • هلن کلر، یک نویسنده و فعال آمریکایی، ادعا می کرد که از سن 12 سالگی بینایی خود را از دست داده است، اما می تواند با کمک “صدای درون” خود ببیند.

در اینجا چند نمونه از ادعاهای ماوراء طبیعی آورده شده است:

  • تله کینزی: توانایی حرکت اجسام با قدرت ذهن
  • تله پاتی: توانایی ارتباط ذهنی با دیگران
  • دورآگاهی: توانایی مشاهده وقایع در مسافت های دور
  • پیشگویی: توانایی پیش بینی آینده
  • شفاگری: توانایی درمان بیماری ها با قدرت ذهن یا روح

اینها فقط چند نمونه از ادعاهای ماوراء طبیعی هستند. افراد زیادی هستند که ادعا می کنند توانایی های دیگری مانند سفر در زمان، تله پورت و ارتباط با حیوانات را دارند.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید