ایجاد تلقین و نفوذ در دیگران از طریق نوشتن

قبل از هر چیز به یاد داشته باشید که هدف اصلی نفوذ شخصی ایجاد اثری خوشایند در مخاطب است. بنابراین، نخستین احساس کسی که یکی از نوشته های شما را میخواند، بستگی به طرز نگارش شما دارد.

اگر نگارش شما بسیار روشن، منظم، فاصله دار و خوش خط باشد، چشم نواز خواهد بود، در حالی که اگر نوشته ها ناخوانا ، نامنظم، مبهم و به زحمت قابل خواندن باشند، اثری کم و بیش نامطبوع برخواننده میگذارند.

بنابراین نامه ای که خواندن آن باعث خستگی شخص شود، اثری ناراحت کننده بر او میگذارد. مسلما خود شما هم چند بار آن را تجربه کرده اید.

در تلقین کتبی ، ادب و نزاکت نقشی به مراتب مهمتر از نقش آن در تلقین گفتاری دارد. اگر در نوشته های شما، جملات زننده و خارج از نزاکت نوشته شده باشد، دیگر فرصت جبران آن نیست.

هدف از نگارش، هرچه باشد، نویسنده نباید در آن ادعا یا مطالبه خاصی داشته باشد، بلکه باید با روش تلقین تدریجی و با توجه به آنچه از روانشناسی سوژه مربوطه میداند، عمل کند.

در ضمن نویسنده باید علاقه و نفرت شخص را به موضوعات مختلف در نظر بگیرد.

برای ایجاد ضمینه مساعد، قبل از هر چیز از مسائلی صحبت کنید که مورد علاقه مخاطب شماست. یعنی مباحثی را مطرح کنید که در ذهن او افکار خوب، انگیزه و چشم اندازهای تشویق آمیز ایجاد کند.

سعی کنید بدون آنکه متوجه مقصد نهایی شما شود، موافقت او را نسبت به هدف و انگیزه خود به سوی آنچه دوست دارید بپذیرد یا انجام دهد، جلب کنید.

اگر در این مسیر، عکس العملی از خود نشان نداد اصرار نکنید. در باره مطالب دیگری با او مکاتبه کنید. بعد از مدتی بار دیگر هدف خود را برای او شرح دهید.

به هیچ بهانه ای با جملات انتقادی یا تمسخر آمیز که حس مخالفت را بیشتر تحریک میکند صحبت نکنید. از طرف دیگر، تملق و ستایش را به اندازه کافی به کار ببرید.

البته تعریف، تمجید و تملق فقط زمانی موثر است که به طور غیرمستقیم به کار برود. هدف شما هرچه باشد مخاطبتان هرگز نباید از آن مطلع شود.

مطالب را طوری عنوان کنید که سطور مورد نظر آنچه مدنظر دارید، برای خواننده بیان کنند. گاه اتفاق می افتد که شما با بی تفاوتی خود، موجب بی قیدی یا به نوعی نگرانی و مشغولیت ذهنی مخاطب میشوید. اما خود نیز از آن بی خبرید.

تسلیم نشوید و هرگز ناامیدی را به دل راه ندهید. با روش های معقول تری به تلاش خود ادامه بدهید و هرگز خود را مغلوب نپندارید.

همه چیز در حال تغییر است، تلقین های شما که به اشکال مختلف تکرار شده است، دیر یا زود در ذهن شخص مورد نظرتان رسوخ خواهد کرد.

منبع: کتاب مانیتیسم شخصی – اثر : پل ژاگو

پاسخی بدهید