ترجمه متن آهنگ Deftones – Lucky You ماتریکس 2

They’ll come soonI keep waiting, and I waitWon’t somebody save me?
And if you’re feeling luckyCome and take me homeAnd if you feel loved
If you feel lucky, if you feel lovedIf you feel lucky, if you feel loved
Crossed the walls excelledFurther along through their hellAll for my heart, I watch you killYou always have, you always will
So ride your wings and sail out to meSo ride your wings and sail out to me
So if you’re feeling luckyCome and take me homeCome and take me homeCome and take me homeCome and take me homeCome and take me homeYeah, if you feel love
If you feel lucky, if you feel lovedIf you feel lucky, if you feel lovedIf you feel lucky, if you feel lovedIf you feel lucky, if you feel lovedIf you feel lucky, if you feel lovedIf you feel lucky, if you feel lovedIf you feel

ترجمه آهنگ:

به زودی می آیند
منتظرم و منتظرم
آیا کسی مرا نجات نمی دهد؟
و اگر احساس خوش شانسی می کنی
بیا منو ببر خونه
و اگر احساس می کنی که دوست داری
اگر احساس می کنی خوش شانس هستی، اگر احساس می کنی دوست داشته میشی
اگر احساس می کنی خوش شانس هستی، اگر احساس می کنی دوست داشته میشی
عبور از دیوارها عالی بود
ادامه دادن و عبور از جهنمشان
همه برای قلب من، من کشتن تو را تماشا می کنم
همیشه داری، همیشه خواهی داشت
پس بالهایت را سوار کن و به سوی من حرکت کن
پس بالهایت را سوار کن و به سوی من حرکت کن
بنابراین اگر احساس خوش شانسی می کنی
بیا منو ببر خونه
بیا منو ببر خونه
بیا منو ببر خونه
بیا منو ببر خونه
بیا منو ببر خونه
آره اگه احساس عشق میکنی
اگر احساس می کنی خوش شانس هستی، اگر احساس می کنی دوست داشته میشی
اگر احساس می کنی خوش شانس هستی، اگر احساس می کنی دوست داشته میشی
اگر احساس می کنی خوش شانس هستی، اگر احساس می کنی دوست داشته میشی
اگر احساس می کنی خوش شانس هستی، اگر احساس می کنی دوست داشته میشی
اگر احساس می کنی خوش شانس هستی، اگر احساس می کنی دوست داشته میشی
اگر احساس می کنی خوش شانس هستی، اگر احساس می کنی دوست داشته میشی
اگر احساس می کنی

پاسخی بدهید